26 مرداد، 1401

آرشیو برچسب: شرکت سهامی فرش ایران


برای ۱۲هزار بافنده شغل ایجاد کرده‌ایم

19:25 1400/10/21

هیات وزیران در دی ماه سال ۱۳۱۴ هـ.ش حق انحصاری صادرات قالی و قالیچه و نظارت در تهیه آن از هر نوع را به شرکت سهامی فرش ایران واگذار کرد و این شرکت با موضوع ترویج صنعت فرش بافی و سایر صنایع کوچک دستی برای مدت نامحدود فعالیت خود را آغاز کرد.

برای ۱۲هزار بافنده ایجاد شغل کرده‌ایم

19:52 1400/10/7

هیات وزیران در دی ماه سال ۱۳۱۴ هـ.ش حق انحصاری صادرات قالی و قالیچه و نظارت در تهیه آن از هر نوع را به شرکت سهامی فرش ایران واگذار کرد و این شرکت با موضوع ترویج صنعت فرش بافی و سایر صنایع کوچک دستی برای مدت نامحدود فعالیت خود را آغاز کرد.

روزنامه صمت

جستجو


  |