15 آذر، 1401

آرشیو برچسب: رضا پدیدار


4 مولفه ضروری اصلاح اقتصاد

13:27 1401/9/8

رضا پدیدارعضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

جایگاه مدیریت انرژی در اقتصاد ملی ایران(بخش دوم)

11:32 1401/9/2

رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

چالش‌های گاز طبیعی در کشور(بخش پایانی)

12:34 1401/8/17

رضا پدیدار-رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

چالش‌های گاز طبیعی در کشور(بخش نخست)

10:46 1401/8/16

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

فرصت کمبود جهانی نفت برای ایران

13:21 1401/8/11

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

برجام و سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران(بخش نخست)

11:25 1401/8/4

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

آمایش نوشدارویی برای حفظ سرزمین

08:38 1401/7/20

رضا پدیدار، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط‌زیست

تعارض منافع تنظیم‌گری و شفافیت در حوزه انرژی(بخش پایانی)

13:37 1401/6/29

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

جایگاه ایران در رشد اقتصاد جهان(بخش پایانی)

08:41 1401/6/16

رضا پدیدار- رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران (بخش پایانی)

تاثیر ورود ایران به بازار نفت بعد از برجام

05:20 1401/6/9

رضا پدیدار_ رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران

روزنامه صمت

جستجو


  |