یک‌شنبه 06 خرداد 1403 - 26 May 2024
کد خبر: 36637
تاریخ انتشار: 1401/12/15 05:07
سرمایه‌گذاری ۳۰ هزارمیلیارد تومانی ایمیدرو در تکمیل فولاد سفیددشت

تداوم توسعه در زنجیره فولاد

تولید فولاد در رده صنایع پراهمیت و استراتژیک کشور قرار دارد. این صنعت با تکیه‌بر ظرفیت‌های معدنی کشور توسعه‌یافته است.
تداوم توسعه در زنجیره فولاد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز بنا به وظایف خود، مسیر توسعه این صنعت را در مناطق مختلف کشور تسهیل کرده است. این سازمان کوشیده تا با جذب سرمایه به زنجیره فولاد، از یکسو میزان تولید ناخالص داخلی را ارتقا دهد. از سوی دیگر نیز سهمی بسزا در اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم کشور ایفا کند. توجه بهاین نکته ضروری بهنظر میرسد که توسعه تولید فولاد بهمنزله فرصتی برای صادرات و ارزآوری به کشور است. بر همین اساس نیز انتظار میرود مسیر توسعه این صنعت بهسرعت تکمیل شود.

وجیهالله جعفری معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و دیدار با استاندار، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، به این استان اظهار کرد: هدف از این سفر بررسی روند فعالیت کارخانه فولاد سفیددشت بود چراکه این کارخانه از طرحهای تولیدی مهم کشور است که با بهرهبرداری از آن ظرفیت تولید این کارخانه تکمیل و به ۸۰۰ هزار تن میرسد.

سرمایهگذاری در زنجیره فولاد سفیددشت

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وی بابیان اینکه برای تکمیل زنجیره فولاد سفیددشت ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده، ادامه داد: بخش ریختهگری فولاد سفیددشت قرار بود در امسال وارد مدار بهرهبرداری شود اما درحالحاضر واحد ذوب آن فعالشده است. بخش ریختهگری این شرکت نیاز به زمان بیشتری دارد و پیشبینی میشود در نیمه نخست سال آینده تکمیل شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه از سرعت بخشی به اکتشاف معادن در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: ایمیدرو و شرکتهای تابعه آن بدون محدودیت مالی کار اکتشاف معادن استان را دنبال میکند.

وی افزود: درحالحاضر ۲ مجتمع معدنی استان برای احیا در دست مطالعه قرار دارد و با تأمین اعتبار در سال آینده، فعالسازی این معادل وارد مرحله اجرا میشود.

جعفری سرمایهگذاری در استان بر اساس طرح توازن را از دیگر برنامههای این مجموعه برشمرد و یادآور شد: درصدد هستیم تا طرحهای جدیدی را بر اساس ظرفیتهای چهارمحال و بختیاری تعریف کنیم. در همین حال موضوع سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و مقدمات کمک به طرح توسعه و اشتغال استان را فراهم کنیم.

وی تأمین آب فولاد سفیددشت از طریق پساب را از دیگر برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این کارخانه عنوان کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل همچنین گفت: با همافزایی و همکاری با استان هر مانعی که برای سرمایهگذاری در این حوزه وجود دارد را رفع میکنیم.بر اساس جدیدترین آمارهای اعلامی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ۱۵۴ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که از این تعداد ۴۷ باب معدن معادل ۳۱ درصد معادن غیرفعال است.

سه طرح فولادی وارد مدار تولید میشوند

جعفری در ادامه اظهار کرد: در نیمه نخست سال آینده سه طرح فولادی وارد مدار بهرهبرداری میشود که ظرفیت تولید فولاد در کشور را به میزان حدود سه میلیون افزایش میدهد.

وی افزود: تاکنون ۴۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجادشده است و تلاش میشود تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد در کشور تا ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: سه طرح فولادی در کشور دارای پیشرفت اجرایی بالایی است که هریک از این طرحها در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن ظرفیت تولید دارد در ۶ ماهه نخست سال جدید بهرهبرداری میشود.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ادامه با اشاره به طرح توسعه فولادسفیدشت، اظهار کرد: با توجه به اینکه سهامدار اصلی این طرح صنعتی فولاد مبارکه است و حمایتی که در زنجیره بالادستی و پاییندستی میشود بهسرعت در حال اجراست و در مقایسه با طرحهای هفتگانه فولادی کشور از پیشرفت بیشتری برخوردار است.

جعفری خاطرنشان کرد: همکاری خوب ۲ سهامدار فولاد سفیددشت نقش موثری در پیشرفت طرح توسعه این واحد دارد.

سخن پایانی

ایران از ظرفیتهای غنی در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است. بسیاری از این ظرفیتها در مناطق کمتر توسعهیافته کشور واقعشدهاند، بنابراین توجه به این ظرفیتها امکان توسعه مناطق محروم را فراهم میکند. علاوهبراین امکانی برای تولید حداکثری، اشتغالزایی، ارتقا نقش معدن و صنایع وابسته به آن از اقتصاد کشور فراهم میشود. تحقق این هدف نیازمند تسهیل جذب سرمایه به حوزه معدن و صنایع وابسته به آن است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهعنوان متولی بخش معدن و صنایع وابسته به آن در طول سالهای گذشته تلاش کرده تا نقشی جدی در جذب سرمایه و تأمین زیرساخت برای توسعه فعالیتهای معدنی بهویژه در مناطق محروم کشور بازی کند. در میان صنایع معدنی زنجیره فولاد از اهمیت ویژهای برخوردار است. این زنجیره در طول چند دهه اخیر مسیر توسعه کشور را هموار کرده و تأثیر بسزایی بر ارزآوری داشته است. شرکت فولاد سفیددشت یکی از پروژههای فولادی است که تحت نظارت ایمیدرو در استان چهارمحال و بختیاری اجرایی میشود. بخشی از این پروژه به بهرهبرداری رسیده و همچنان مسیر تکمیل زنجیره تولید آن ادامه دارد. این پروژه پیشرفت قابلملاحظهای داشته و انتظار میرود در نیمه نخست سال آتی بهطور کامل بهرهبرداری شود. بهاینترتیب ۸۰۰ هزار تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور افزوده خواهد شد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4mqvey