یک‌شنبه 20 خرداد 1403 - 09 Jun 2024
کد خبر: 21013
تاریخ انتشار: 1401/09/26 10:05

حتی یک کیلومتر به خطوط مترو اضافه نشد

محمودرضا کبیری‌یگانه- معاونت ارتباطات و روابط بین‌الملل شورای شهر تهران

شورای ششم، فارغ از هرگونه شعار خود را متعهد به خدمت به شهروندان میداند و معتقد است باید به خواست و نظر شهروندان احترام گذاشت. شهروندان بهترین معیار و قاضی برای سنجش عملکرد مدیران هستند. امروز نوبت کار و تلاش و خدمت است و باید از شعارهای انتخاباتی دوری کرد.

امروز از هر شهروند معمولی شهر تهران درباره توسعه و پیشرفت شهر تهران در این دو دهه سوال شود، میتواند به طراحی، احداث، تکمیل، تجهیز، توسعه و ارائه بسیاری از خدمات شهری، پروژههای بزرگ فنی و عمرانی، فضای سبز، حملونقل و ترافیک، معابر و میادین و بزرگراهها و بسیاری از خدمات کوچک و بزرگ دیگر اشاره کند.

بهسختی میتوان پروژهای متعلق به دوران انقلاب را در شهر تهران نام برد که طراحی، ایجاد یا تکمیل آن به ۳ دوره گذشته گره نخورده باشد و چهبسا علت طولانی شدن و تداوم مدیریت جهادی نیز عملکرد آنها بوده که نه در قالب مناظره، تبلیغات و هیاهو بلکه در میدان عمل و اجرا توسط شهروندان خوانش شده است.

کافی است برخی آمارهای موجود در سند تحویل شورای پنجم را مرور کنیم؛ بدهی شهرداری از ۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۹۶ به ۷۲ میلیارد رو ۳۷۹ میلیون ریال افزایش یافته است، بدهی بانکی شهرداری از ۱۹۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال در سال ۹۶ به حدود ۳ برابر یعنی ۵۶۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است! از مجموع ۳۰۰ کیلومتر خطوط مترو، تنها ۷۹ کیلومتر و طی ۲۲ سال مدیریت قبل از مدیریت جهادی ساخته شد و ۲۲۰ کیلومتر در دوره مدیریت جهادی به بهرهبرداری رسید.

در طول ۴ سال مدیریت شورای پنجم یک کیلومتر به خطوط مترو اضافه نشد و اگر تعدادی ایستگاه به بهرهبرداری رسید، در واقع همان ایستگاههای دوران مدیریت جهادی با پیشرفت بالای ۹۰ درصد بود.

علاوهبر این انبارهای تجهیزات مترو که در شهریور ۹۶ قطعات و نیاز ناوگان مترو را تامین میکرد، در کمال تعجب در شهریور ۱۴۰۰ خالی شده بودند. در دوره چهارساله شورای پنجم حتی یک رام قطار خریداری نکردند و با شعار خرید ۶۳۰ واگن، جز حرف، کمترین پرداخت برای شروع ساخت انجام نشد.

همچنین تعداد اتوبوس شهری در پایان دوره مدیریت جهادی به اذعان خودشان بیش از ۶ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۴۰۰ به کمتر ۲۲۰۰ دستگاه تقلیل یافت.

 از سوی دیگر میزان جابهجایی روزانه مسافران با اتوبوسهای شهری از ۲۸۲ میلیون مسافر در سال ۹۶ به ۱۸۷ میلیون مسافر در سال ۱۴۰۰ تقلیل یافت و متوسط سرفاصله اعزام اتوبوس از ۲۰ دقیقه در سال ۹۶ به ۲۵ دقیقه در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

خلاف شعارها شورای پنجمیها در حوزه فضای سبز و باغات، از مجموع ۸۱ هکتار باغات تملک شده تا سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری، بیش از ۷۰ هکتار آن مربوط به قبل از سال ۹۶ بوده و از ۶۰۰۱۷ هکتار بوستانها و پارکهای تهران تا سال ۱۴۰۰، بالغبر ۵۸۴۷۵ هکتار آن قبل از سال ۹۶ احداث شده است.

با چنین آماری در حوزه فضای سبز تعداد روزهای سالم از ۱۶۵ روز هوای پاک در سال ۹۶ به ۱۵۴ روز در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در بحث ایمنی شهر تهران نیز از مجموع ۱۳۳ ایستگاه فعال آتشنشانی تا سال ۱۴۰۰، ۱۲۶ ایستگاه مربوط به دورههای گذشته بوده است. علاوه بر این ساخت فضاهای ورزشی، شبکه بزرگراهی، تونل، پلهای شهری و سایر پروژههای فنی و عمرانی و خدماتی به گواه آمار نزدیک صفر بوده و اغلب قبل از سال ۹۶ احداث شده است.

موارد یادشده از جمله مشکلات حوزه حملونقل شهری است که در چند سال گذشته شاهد آن بودهایم؛ مواردی که حل آنها نیازمند اصلاح مدیریت شهری است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4m87ay