چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024
کد خبر: 97755
تاریخ انتشار: 1402/09/06 03:14

تجدید مناقصه عمومی خرید دو دستگاه حفاری تمام هیدرولیک به همراه تجهیزات درون چاهی شرکت توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان

تجدید مناقصه عمومی خرید دو دستگاه حفاری تمام هیدرولیک به همراه تجهیزات درون چاهی شرکت توسعه عمران و اکتشافات نوین کویر کرمان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dwxnj