جمعه 24 شهریور 1402 - 15 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/07
صمت شماره 2327
کد خبر: 41627

تورم در آستانه گذر از مرز 50 درصدیکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/48le5m