دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
کد خبر: 38400
تاریخ انتشار: 1402/01/15 07:46
پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی

راهسازی بجنورد - جنگل ازسرگرفته شد

طرح چهار خطه محور بجنورد- جنگل گلستان موسوم به جاده مرگ به‌عنوان تنها محور ارتباطی اصلی خراسان شمالی با استان‌های شمالی کشور باگذشت ۱۳ سال به دلیل کمبود اعتبار راکد مانده بود که این طرح با تزریق اعتبار در دولت سیزدهم جان دوباره‌ای گرفت.
راهسازی بجنورد - جنگل ازسرگرفته شد

طرح چهار خطه محور بجنورد- جنگل گلستان موسوم به جاده مرگ بهعنوان تنها محور ارتباطی اصلی خراسان شمالی با استانهای شمالی کشور باگذشت ۱۳ سال به دلیل کمبود اعتبار راکد مانده بود که این طرح با تزریق اعتبار در دولت سیزدهم جان دوبارهای گرفت.وقتی ترافیک در جاده پرپیچ خم بجنورد - جنگل گلستان که از آن بهعنوان«جاده مرگ» یاد میشود، اوج میگیرد، میتوان حدس زد که این جاده دوطرفه باز قربانی گرفته است.برای اطلاع از علت کندی یا توقف خودروها در این جاده کمی پیاده به جلو حرکت میکنی ولی با ناله و شیون و هیاهوی بازماندگان قربانیان و دیگر مسافران روبهرو میشوی که صدایشان در کوههای اطراف جاده میپیچد.وضعیت زمانی وحشتناکتر میشود که شاهد غرش آذرخش و به دنبال آن بارشهای رگباری شدید در این جاده باشی که هرسال خسارات سنگینی را بر راهها، تاسیسات زیربنایی و زمینهای کشاورزی وارد میکند.محور چهار خطه بجنورد - جنگل گلستان بخشی از محور سراسری بهشهر – گرگان– مشهد است که سالهاست در این خطه از شمال شرق کشور قربانی میگیرد و در روزهای پیک مسافرت قربانگاه گردشگران میشود.این جاده که قطب گردشگری استانهای شمالی کشورمان را به قطب زیارتی مشهد متصل میکند یکی از جادههای پر رفتوآمد محسوب میشود.

تاثیر این بزرگراه در سفر ایمن و همچنین ایمنسازی برای تردد مسافران بر کسی پوشیده نیست. این محور ازنظر ترانزیت بار به شمال شرق کشور و کشورهای آسیای میانه و نیز به جهت تردد زوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) از اهمیت زیادی برای سلامت رانندگان و مسافر برخوردار است.بر اساس گزارش پلیسراه خراسان شمالی، حدود ۸۰ درصد از سوانح رانندگی منجر به فوت در مسیرهای استان مربوط به مسیر دوطرفه بجنورد- جنگل گلستان است که سالانه حدود ۲۰ میلیون مسافر از آن تردد میکنند.این محور سراسری بیش از ۵۶۰ کیلومتر طول دارد که ۲۷۲ کیلومتر از آن در حوزه استحفاظی راه و شهرسازی خراسان شمالی قرار دارد. تاکنون بخش زیادی از این محور چهار خطه شده زیر بار ترافیک رفته و تنها ۴۵ کیلومتر از آن در خراسان شمالی باقیمانده است.عملیات اجرایی این طرح که از سال ۱۳۸۹ آغازشده بود و سالهای درگیر قطرهچکانی اعتبارات بود و حرکت لاکپشتی آن رفتهرفته به مطالبه جدی مردم این خطه از شمال شرق کشور شد.در این سالها وعدههای زیادی برای خاتمه این پروژه دادهشده است، قرار بود این مسیر بزرگراهی تا پایان دولت دوازدهم به اتمام برسد اما محقق نشد.

اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح

این طرح که سالها درگیر و دار اعتبارات به سر میبرد و دولتهای گذشته نیز نتوانستند گره این جاده محسوب به مرگ را باز کنند اما با سفر رئیسجمهوری در دوم تیرماه سال گذشته امیدها برای تکمیل این طرح افزایش یافت و مردم این خطه انتظار داشتند تا بعد از سالها از این مسیر بدون دغدغه عبور کنند و تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح از مهمترین مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان بود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی دراینباره گفت: در سفر کاروان دولت به استان، برای تکمیل طرح راهسازی محور بجنورد - جنگل گلستان ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت و امید میرود با تخصیص این اعتبار، اجرای این طرح شتاب گرفته و هرچه زودتر آماده بهرهبرداری شود.

قاسم قاسمی اظهار کرد: ۴۵ کیلومتر از مسیر بجنورد-جنگل گلستان هنوز به بهرهبرداری نرسیده است. اکنون ۲۲ کیلومتر در محدوده تونل تا آرمادلو، چمن بید تا روستای زمان صوفی و نیز ۲ کیلومتر قبل از چمن بید بهصورت ۲ طرفه است که البته این قطعات پیمانکار دارد و پروژه در دست انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: امید میرود در این زمینه هم با اعتبارات پیشبینیشده، شاهد ارتقای شاخصهای توسعه در بخش راه روستایی استان باشیم.

وی افزود: درصورتیکه اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه راهسازی در اختیار قرار گیرد، ساخت این راه تا یک و نیم سال دیگر به اتمام میرسد و تماممسیر بهصورت چهار خطه زیر بار ترافیک میرود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی درباره اهمیت این محور گفت: این مسیر از شرقیترین مرزها تا غربیترین مرزهای کشور را پوشش میدهد و ارزش ترانزیتی دارد و میتواند زمینهساز توسعه این استان باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۴۵ کیلومتر از مسیر بجنورد- جنگل گلستان باید ساختهشده و بهصورت چهار خطه زیر بار ترافیک رود افزود: ۱۵ کیلومتر از این ۴۵ کیلومتر آماده آسفالت است که سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

جنگل- بجنورد در اولویت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در ادامه گفت: ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیسجمهوری به استان برای تکمیل جاده بجنورد به جنگل گلستان مصوب شد که ۱۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

مهدی رشیدی اظهار کرد: حوزههای آب و راه مهمترین پروژههای مصوب در سفر رئیسجمهوری به استان بود و برای حوزه آب ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و برای راه نیز ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: طرح تکمیل جاده جنگل گلستان به بجنورد در اولویت طرحهای عمرانی استان قرار دارد.

رشیدی یادآور شد: اکنون بخش زیادی از محور بزرگراهی بجنورد-جنگل گلستان بهصورت چهار بانده زیر بار ترافیک رفته است و ۴۵ کیلومتر باقیمانده با این منابع تکمیل میشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: پیمانکاران این پروژه راهسازی مطالبات زیادی دارند که بخش زیادی از منابع تخصیصیافته باید برای پرداخت مطالبات صرف شود. لازم به ذکر است پیشترمعاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور پیشتر گفته بود که پیمانکاران پروژه راهسازی در محور بجنورد-جنگل گلستان بابت اجرای این طرح در محدوده خراسان شمالی ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و تکمیل این پروژه بزرگراهی هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

سخن پایانی

محور بجنورد-جنگل گلستان علاوه بر اینکه برای مردم خراسان شمالی اهمیت دارد، بهعنوان راه ملی و حتی بینالمللی دارای اهمیت است و سرعت دادن به اجرای آن از مطالبات مردمی است چراکه این مسیر از شرقیترین مرزها تا غربیترین مرزهای کشور را پوشش میدهد و ارزش ترانزیتی دارد.استان خراسان شمالی حدود ۶ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود چهار هزار و ۶۵۲ کیلومتر آن راه روستایی و مابقی را راههای اصلی است که حدود ۱۸۵ کیلومتر آن را بزرگراه تشکیل میدهد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45rl9q