-
کد خبر: 110600
تاریخ انتشار: 1403/03/06 06:00

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عملیات جاده سازی، کوه بری، ترمیم و تسطیح مسیرشرکت کانی کاوش آرتا غدیر

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات عملیات جاده سازی، کوه بری، ترمیم و تسطیح مسیرشرکت کانی کاوش آرتا غدیر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45oqqo