-
کد خبر: 110596
تاریخ انتشار: 1403/03/06 05:56

مناقصه عمومی واگذاری عملیات اجرایی آماده سازی اراضی 15 هکتاری سایت دشت ناصر فیروزکوه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مناقصه عمومی واگذاری عملیات اجرایی آماده سازی اراضی 15 هکتاری سایت دشت ناصر فیروزکوه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45oqqd