پنج‌شنبه 30 شهریور 1402 - 21 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/27
کد خبر: 93824

مناقصه عمومی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان تهیه مصالح و اجرای حدود 8 کیلومتر شبکه تغذیه داخلی گاز شهرک صنعتی مینابکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/45jlyo