دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 20968
تاریخ انتشار: 1401/09/22 09:49
بازگشت بازار کامودیتی‌های فلزی به مسیر رشد تا چه زمانی پایدار است؟

امید به صعود در واپسین روزهای سال

آغاز دسامبر روزهای خوبی برای کامودیتی‌های فلزی بوده است؛ تا جایی که شاهد تداوم صعود هرچند کم بهای فلزاتی همچون مس، آلومینیوم و روی در بازار جهانی هستیم.

احتمال عقبنشینی فدرالرزرو از تداوم اجرای سیاستهای انقباضی و همچنین تغییر مواضع دولت چین در مواجهه با ویروس کووید ۱۹ از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر بازار فلزات در روزهای گذشته بودهاند. در هفتهای که گذشت اخباری مبنی بر کاهش رتبه کووید در میان بیماریهای عفونی در چین منتشر شد که به رشد ارزش یوآن و همچنین افزایش بهای کامودیتیها با محوریت محصولات فلزی منتهی شد. بااینوجود نباید به تداوم روند صعودی قیمتها در آینده آنقدرها هم امید داشت، چراکه از یک سو بازگشت دوباره چین به مسیر رشد اقتصادی آسان نیست و زمانبر خواهد بود و از سوی دیگر انتشار دادههای مثبت از وضعیت اشتغال در امریکا در ماه نوامبر، تحلیلگران را نسبت به تصمیم قطعی فدرالرزرو در تعیین نرخ بهره، با دودلی روبهرو کرده است. علاوه بر این باید تاکید کرد اغلب فعالان بازار، رکود اقتصادی را در سال آینده میلادی حتمی میدانند؛ درنتیجه نباید به دورنمای چندان روشن بازار فلزات در ماههای آتی امید زیادی داشت.

موضوع اصلی و اثرگذار بر عملکرد بازارهای جهانی در هفتههای گذشته عقبنشینی فدرالرزرو از سیاستهای انقباضی و همچنین احتمال محدودیتهای کرونایی در چین بوده است.

سیاست در اقتصادهای بزرگ دنیا، محرک بازار فلزات

به گزارش صمت بررسی عملکرد بازارهای مالی و فلزی در ماه دسامبر امیدبخش است. امیدواری به عقبنشینی فدرالرزرو از سیاستهای انقباضی یکی از مهمترین سیگنالهای افزایش نرخ بهای کامودیتیها در بازارهای جهانی است.

روز جمعه هفته گذشته دادههای اشتغال امریکا منتشر شد که براساس آن اشتغال بخش غیرکشاورزی در نوامبر ۲۶۳ هزار نفر افزایش پیدا کرد؛ نرخ بیکاری در سطح ۳.۷ درصد بدون تغییر باقی ماند؛ متوسط دستمزد نیروی کار در نوامبر با رشد ۰.۶ درصدی همراه شد که بیش از انتظار بازار بود. دادههای یادشده از حد انتظار مثبتتر هستند و همین موضوع نیز دودلی و نگرانیهایی را در میان فعالان بازار نسبت به سیاستهای اقتصادی فدرالرزرو ایجاد کرده
است.

علاوه بر اینها تجمعات اعتراضی بیسابقه مردم چین نیز ریسکگریزی در بازارهای جهانی را بالا برده است. چنانچه دولت چین برای آرام کردن اعتراضات، محدودیتهای کرونایی را کاهش دهد، اتفاقات مثبتی در انتظار بازار کامودیتیها خواهد بود.

امید برای بازگشت دوباره چین به رشد اقتصادی

مقامات چین اقدام به بررسی دوباره رتبه ویروس کووید ۱۹ در میان بیماریهای عفونی کردهاند. انتشار این خبر امیدواریها را نسبت به تنزل رتبه کووید در لیست بیماریهای عفونی تقویت کرده است. این تنزل رتبه موجب میشود دولتهای محلی این کشور از اجرای تعهدات قانونی برای اعمال محدودیتهای سختگیرانه در فرآیند کنترل آن، معاف شوند. اعلام این خبر زمینهساز رشد ارزش یوآن، سبزپوشی بازارهای مالی آسیا و همچنین افزایش نرخ کامودیتیها در بازار جهانی شد.

پسازآنکه سان چونلان، مقام ارشد بهداشتی و معاون نخستوزیر چین گفت مبارزه با بیماری همهگیر کرونا وارد مرحله جدیدی شده، شهرهای چین کاهش کنترل شیوع ویروس کرونا را آغاز کردند. با این وجود برخی تحلیلگران اقتصادی، این روند رو به رشد قیمتی را احساسی میدانند و معتقدند بازگشت دوباره اقتصاد چین پس از گذار از دوره سخت به مسیر رشد، زمانبر خواهد بود؛ درنتیجه نباید به رشد قابلتوجه بهای کامودیتیها در بازار جهانی امید داشت.

بدون تردید دومین اقتصاد بزرگ دنیا در طول نزدیک ۳ سال اخیر لطمات قابلتوجهی را از همهگیری ویروس کرونا، متحمل شده است؛ بنابراین بهبود کامل اقتصادی چندان ساده نخواهد بود، زیرا این احتمال میرود که با کاهش محدودیتهای کرونایی، چین با شیوع مجدد کرونا روبهرو شود و درنتیجه بازگشت به شرایط عادی، زمانبر خواهد بود؛ بنابراین بسیاری از تحلیلگران به بازگشت دوباره چین به روال عادی تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ امید چندانی
ندارند.

تعرفه امریکایی، ریسک جدید بازار

ایالاتمتحده امریکا و اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی هستند تا برمبنای آن تعرفههای جدیدی بر فولاد و آلومینیوم که در فرآیند تولید آنها کربن بالایی منتشر میشود وضع کنند. این طرح در دولت جو بایدن مطرح شد و هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، اما اخباری مبنی بر توافق اتحادیه اروپا برای پیوستن به این طرح محیطزیستی، احتمال اجرا و موفقیت آن را افزایش داده است. هرچند انتظار میرود تکمیل این طرح تا اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی نیز طول بکشد، با این وجود بر عملکرد و دورنمای صنایع آلاینده از جمله تولید فولاد و آلومینیوم اثرگذار خواهد
 بود.

چین بزرگترین تولیدکننده فولاد و آلومینیوم دنیا است و در جایگاه بزرگترین تولیدکننده گازهای کربنی دنیا قرار دارد؛ بنابراین وضع این تعرفه در وهله اول عملکرد فولادسازان و آلومینیومسازان چینی را تحتالشعاع قرار میدهد. علاوه بر این باید منتظر عمیقتر شدن اختلافات میان پکن و واشنگتن نیز باشیم. البته هنوز مشخص نیست دولت بایدن از چه اختیار قانونی برای اعمال تعرفههای جدید استفاده خواهد کرد.

مس در مسیر رشد

مسیر بهای مس در بورس فلزات لندن از ابتدای دسامبر رو به رشد گزارش شد. در شرایطی که میانگین قیمتی فروش مس در بورس فلزات لندن در نوامبر ۸۰۲۹ دلار بهازای هر تن گزارش شده، این فلز در روز نخست ماه دسامبر با نرخ ۸۲۱۶ دلار به فروش رفت. بیشترین نرخ ثبتشده برای مس در این ماه در 8 دسامبر و ۸۵۳۷ دلار بهازای هر تن گزارش شده است. یعنی بهای فروش مس طی یک بازه زمانی حدود یکهفتهای رشد ۳۲۱ دلاری را از آن خود کرده است. ضعیف شدن شاخص دلار در مقابل شاخص ارز دیگر کشورها، زمینه رشد نرخ این فلز سرخرنگ را فراهم کرده است. علاوه بر این از بهبود یافتن محدودیتهای کرونایی میتوان بهعنوان دیگر محرک بازار این فلز سرخ نام برد. کاهش محدودیتهای کرونایی در چین منجر به چشمانداز مثبت برای اقتصاد این کشور و رشد نرخ فلزات پایه از جمله مس شد.

محرکهای بازار آلومینیوم

روند خریدوفروش آلومینیوم در بورس فلزات لندن حکایت از مسیر رو به رشد این فلز دارد. آلومینیوم در نخستین روز از ماه دسامبر با نرخ ۲۴۳۰ دلار بهازای هر تن فروش رفت، این در حالی است که میانگین قیمت فروش این فلز در ماه نوامبر ۲۳۳۵ دلار برآورد شده است.

روند صعودی نرخ آلومینیوم در ۱۰ روز نخست ماه دسامبر برقرار بوده است. بیشترین نرخ ثبتشده برای این فلز در روز 8 دسامبر و برابر ۲۴۶۸ دلار گزارش شده است.

روند کاهش موجودی و افزایش تقاضا برای این فلز، محرکهای اصلی بازار آلومینیوم در طول روزهای گذشته بوده است. سختگیریهای محیطزیستی از میزان تولید آلومینیوم در چین کاسته و عرضه این فلز به بازار را کم کرده است؛ بنابراین ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای این محصول پدید آمده که خود مهمترین محرک صعود نرخ آلومینیوم است.

زمستان در انتظار روی

روند رو به رشد نرخ روی نیز در بازار جهانی همچون سایر کامودیتیهای فلزی در دهه نخست ماه دسامبر ادامهدار بوده است. نرخ روی در نخستین روز از دسامبر ۳۰۵۶ دلار بهازای هر تن گزارش شده است. بیشترین نرخ ثبتشده برای این فلز به 9 دسامبر و برابر ۳۲۴۷ دلار تعلق دارد. دلایل متعددی از روند رو به رشد قیمت روی در بازار جهانی حمایت میکند که از جمله مهمترین آنها باید به نبود توازن میان عرضه و تقاضا برای این محصول اشاره کرد.

روند افزایشی هزینه تولید روی در کشور چین ادامه دارد که همین موضوع بر عملکرد این صنعت در چین و بهای فروش این محصول اثرگذار است. در همین حال پیشبینی میشود واردات فلز روی به چین در دسامبر در حدود ۲ تا ۳ هزار تن حفظ خواهد شد.

در زمستان پروژههای مربوط به این فلز در شمال منطقه یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد. تقاضای گالوانیزه کردن نیز که بخش مهمی از مصرف روی را به خود اختصاص میدهد در زمستان محدود خواهد شد. البته در کوتاهمدت و در روزهای ماه دسامبر تقاضا برای گالوانیزه کردن تا حدودی بهبود مییابد، زیرا صنعتگران در آخر دسامبر به تعطیلات سال جدید خواهند رفت.

در پیشبینی چشمانداز بازار روی باید اینطور ادعا کرد که بازار این فلز انتظاراتی از انتشار اخبار جدید سیاسی دارد. با این وجود همچنان تقاضا ضعیف خواهد بود. عرضه روی در سراسر چین نسبت به سال گذشته کاهشی خ و تولیدات تجمعی این محصول در پایان سال جاری میلادی، کمتر از سال گذشته خواهد بود.

بدین ترتیب پیشی گرفتن تقاضا بر تولید یکی از مهمترین شاخصهای اثرگذار بر بازار این فلز محسوب میشود.

روزهای خوش فولاد

جو مثبت حاکم بر بازارهای چین در طول روزهای گذشته به رشد بهای فولاد در بازار جهانی منتهی شد. اعتراضات مردمی در چین و امیدواری به کاهش محدودیتهای کرونایی، زمینهساز رونق گرفتن دوباره بازار فولاد بوده است. در واقع سرمایهگذاران امیدوارند بعد از مدتهای طولانی محدودیت و کاهش سطح فعالیتها، دولت چین اقدام به بازگشایی اقتصادی کند.

روند رو به رشد نرخ فولاد در بازارهای آتی نیز تاثیر مثبت خود را بر بازارهای نقدی این محصول گذاشت و از رشد نرخ آن حمایت کرد. علاوه بر تمام موارد یادشده، تزریق منابع مالی و افق مثبت رشد در بخش ساختوساز چین به بازار فولاد کمک کرده
است.

سخن پایانی

نیمه نخست سال جاری میلاد روزهای مثبت بیشتری را برای بازار فلزات رقم زد. در نیمه دوم امسال و تحت تاثیر شوکهای سیاسی و اقتصادی از سوی بزرگترین اقتصادهای جهان، شاهد روند نزولی بهای فلزات و فولاد در بازارهای جهانی
 بودیم.

 در چنین شرایطی نبود دورنمای روشن نسبت به اقتصاد دنیا در سال آتی و همچنین واهمه از بروز رکود اقتصادی، از ریزش ادامهدار بهای فلزات حمایت کرد. البته در این میان هرازگاهی اخبار مثبتی مبنی بر تغییر سیاست اقتصادهای بزرگ دنیا به گوش میرسد که بازار فلزات را برای مدت زمان نهچندان طولانی به مسیر رشد بازمیگرداند. بااینوجود ریسکهای بسیاری آینده بازار این فلزات را تهدید میکند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wo5wr