شنبه 11 آذر 1402 - 02 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/06 07:53
کد خبر: 41544

هوشمندسازی واحدهای تولیدی در دستور کار چادرملو قرار گرفت

مدیر عامل چادرملو تصریح کرد: امسال هم با توجه به وضعیت بازار جهانی سنگ‌آهن و پیش‌بینی قیمت محصولات فولادی، تکلیف ما در ایجاد شرایط رقابت‌پذیری بسیار سنگین‌تر می‌شود.
هوشمندسازی واحدهای تولیدی در دستور کار چادرملو قرار گرفت

 

در نشست بررسی عملکرد واحدهای تولیدی مجتمع صنعتی چادرملو پس از ارائه گزارشهای مبسوط مدیر مجتمع و مدیران واحدهای مختلف در خصوص عملکرد ۲ ماهه امسال، طرحها و برنامههای افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و تدابیر بیش از پیش کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، مهندس طاهرزاده مدیرعامل چادرملو با مثبت ارزیابی کردن عملکرد تولید محصولات زنجیره فولاد طی سال ۱۴۰۱ و نیز ۲ ماهه ابتدایی سال جدید که موفق به کسب رکوردهای بیسابقه از ابتدای فعالیت واحدهای تولید شمش فولاد و آهن اسفنجی گردیدیم افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از مصرف انرژی و کاهش قیمتهای جهانی فولاد، چادرملو موفق شده است نسبت به سایر شرکتهای هم ردیف از سودآوری قابل قبولی برخوردار گردد.

مدیر عامل چادرملو تصریح کرد: امسال هم با توجه به وضعیت بازار جهانی سنگآهن و پیشبینی قیمت محصولات فولادی، تکلیف ما در ایجاد شرایط رقابتپذیری بسیار سنگینتر میشود.باید تمام سعی و توان خود را برای افزایش تولید، بهویژه در انتهای زنجیره، افزایش بهرهوری و راندمان تولید و کاهش مصرف حاملهای انرژی با رعایت کامل ضوابط زیست محیطی مصروف داریم.

مهندس طاهرزاده با تاکید بر تدوین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در جهت کسب بالاترین استانداردهای زیستمحیطی برای تولید افزود: آموزش و به کارگیری تجهیزات مدرن، روز آمد کردن و هوشمندسازی فرآیند تولید فولاد به خصوص در صنایع پائیندستی نقش مهمی در ارتقای شاخصهای تولید و توسعه پایدار خواهد داشت.

در ادامه این نشست دکتر صلاحی رئیس هیاتمدیره چادرملو ضمن تشکر از تلاشهای بیوقفه و قابل تقدیر تمامی مدیران شرکت در بهبود شرایط تولید گفت: چادرملو بهعنوان یک شرکت صنعتی شاخص در استان یزد شناخته میشود.  از اینرو وظیفه ما و شما برای رسیدن به استانداردهای قابل قبول بسیار خطیر و مهم است و از اینکه میبینم دغدغه مدیران در جهت ارتقای بهرهوری و اعمال تدابیر زیستمحیطی است بسیار خرسندم.

همچنین دکتر فاطمیاردکانی نایبرئیس هیاتمدیره چادرملو ضمن تقدیر از اقدامات موثر مدیران شرکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی تاکید کرد، باید همه توان و تخصص خود را برای هوشمندسازی چرخه تولید به کار گیریم تا علاوه بر ارتقای کیفیت بتوانیم محصولات زنجیره را متناسب با نیاز مشتری تولید نمائیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wk6k6