چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024
کد خبر: 98365
تاریخ انتشار: 1402/09/15 03:36

آگهی مزایده عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین جهت فروش تعداد 18 دستگاه خودرو ملکی از نوع سواری و وانت سبک

آگهی مزایده عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین جهت فروش تعداد 18 دستگاه خودرو ملکی از نوع سواری و وانت سبک


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qwdyn