-
کد خبر: 109411
تاریخ انتشار: 1403/02/12 03:16

مناقصه عمومی تامین خدمات بهره برداری شهرستان های ابهر و خرمدره شرکت گاز استان زنجان

مناقصه عمومی تامین خدمات بهره برداری شهرستان های  ابهر و خرمدره شرکت گاز استان زنجان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kxrpa