چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
کد خبر: 20757

قوانین به‌صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شوند

picture

قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما متاسفانه بهصورت کامل اجرایی نشده است.

 اگر آنچه که در متن قانون بهبود فضای کسبوکار آمده، بهخصوص نظامبخشی به بنگاههای تولیدی یا کمک به نظام توزیع در کشور اجرا میشد شاهد خیلی از مشکلات اقتصادی نبودیم. دولت باید این قانون را اجرا کند، اما نظارت برعهده مجلس است.

 مجلس باید در این امور اهتمام و نظارت بهتر و بیشتری داشته باشد. اقتصاد غیردولتی محتاج اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار و سخت نیازمند این است که این قوانین در جهت ارتقای عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط بهصورت صحیح اجرا شود.

 متاسفانه این قانون بهدرستی اجرای نشد و شاهد آسیبهای زیادی به حوزه کسبوکار بودیم.

 در برخی موارد قانون بهصورت سلیقهای اجرایی میشود. البته تنها نباید به دولت بهعلت اجرایی نشدن این قانون انتقاد کرد، بلکه اجرایی شدن آن نیاز به یک همگرایی بین دولت و مردم دارد.

راهکار درست این است که اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون که هر سه بخش اقتصاد غیردولتی را تشکیل میدهند جلسات کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهند و از دولت بخواهند دلیل کمبودها و مشکلات را توضیح دهد.

 متاسفانه در زمینه سه اتاق شاهد کمکاری هستیم، این در حالی است که اصلاح قوانین بر عهده سه اتاق است تا بتوان شاهد رشد بنگاهها بود.  قانون بهبود فضای کسبوکار را باید سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون مهندسی و آسیب و ایرادها را شناسایی کنند.  اگر کمیته کارشناسی تشکیل شود و موانع مسیر کسبوکار به دولت اعلام شود، دولت نیز برای اجرای این قانون تلاش لازم را خواهد کرد. در این زمینه حتی لازم است با مجلس تعاملات لازم انجام شود تا در صورت نیاز به اصلاح قانون این کار انجام شود.  درباره اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار بهتر است مجلس نیز نظارت کافی را داشته باشد. یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری اجرایی نشدن صحیح قانون بهبود فضای کسبوکار است.  اگر از تولید داخل و بنگاههای اقتصادی حمایت کنیم، میتوان گامهای بلندی در رفع بیکاری برداشت. حمایت از تولید داخل یک اصل است که متاسفانه برخی از دستگاهها فقط در این زمینه شعار میدهند و بهصورت عملیاتی از آن دفاع نکردند. اگر تولید داخلی را تقویت کنیم گامهای بزرگی برای ایجاد اشتغال پایدار برداشته میشود.

 این کمترین کار است که در داخل کشور شرایطی فراهم شود که نیاز به واردات بسیاری از کالاها نداشته باشیم. حتی ما میتوانیم در زمینه توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز فعالیت داشته باشیم. همه اینها مزایایی است که با حمایت از تولید داخل بهدست میآید. سیستم پولی مالی کشور باید در جهت تقویت بخش تولید فعالتر شود. دولت و مجلس نیز باید قوانین بهتری را برای اجرا در نظر بگیرند تا بتوانیم از تولید داخل حمایت بهتری انجام دهیم. 

متاسفانه ما هنوز نتوانستیم هماهنگی لازم برای حمایت از تولید داخل را شاهد باشیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gdronپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads