دوشنبه 08 خرداد 1402 - 29 May 2023
نهمین جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی برگزار شد
کد خبر: 34308

ارتقای بهره‌وری، راهکار ماندگاری در دنیای رقابت

بررسی نتایج همایشهای جایزه بهرهوری، حکایت از آن دارد که روند بهرهوری در شرکتهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی رو به رشد گزارششده است. در این مراسم ۴ شرکت بهعنوان تلاشگران بهرهوری و ۴ شرکت بهعنوان پیشتازان بهرهوری موردتقدیر قرار گرفتند. همچنین ۲۸ شرکت نیز بهعنوان پیشروان بهرهوری یک تا ۵ ستاره معرفی و تقدیر شدند.

مسیر رو به رشد بهرهوری

بررسی نتایج همایشهای سالانه جایزه بهرهوری، حاکی از افزایش تعداد شرکتهای ارزیابیشونده و ارتقای روند بهرهوری شرکتها است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وجیه ا... جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو در نهمین همایش جایزه بهرهوری معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: شرکتها برای حفظ تولید و توسعه در شرایط شدید رقابت، ناگزیر به افزایش بهرهوری هستند. وی افزود: یکی از عوامل مهم در ارتقای بهرهوری حوزههای ارزیابیشده، تعهد مدیریتی بوده است. درواقع، در شرایطی که مدیران نسبت به شرکت متعهد بودهاند، روند رشد بهرهوری در مجموعه افزایشیافته و امتیاز بالاتری کسبشده است.

بهبود با هوشمندسازی

رئیس هیات عامل ایمیدرو بابیان اینکه این سازمان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای بالادستی، موضوع هوشمندی معادن و صنایع معدنی را در برنامه دارد، گفت: ایمیدرو تاکنون در راستای پیادهسازی انقلاب صنعتی نسل چهارم، هوشمندی معادن و صنایع معدنی، اهداف، سیاستها، راهبردها و الزامات و اقدامات راهبردی را مشخص کرده است. وی ادامه داد: با عملیاتی کردن این برنامه، شرکتها میتوانند میزان بهرهوری را ۳۰ درصد افزایش دهند.

بسترسازی بهجای سرمایهگذاری

جعفری بابیان اینکه ایمیدرو قبلاً بهطور مستقیم اقدام به سرمایهگذاری در طرحهای توسعه میکرد، گفت: این سازمان اکنون بستر سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم و در این زمینه، ۳ اولویت شامل پژوهش و فناوری، اکتشاف و توسعه زیرساختها را دنبال میکند.

وی افزود: ایمیدرو در سالهای اخیر با بسترسازی، بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی را جذب کرده که در طرحهای توسعهای مرتبط در حال اجراست.

ذخیره معدنی قابل تبدیل به محصول

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اکنون ۲۷ میلیارد دلار ذخیره برجا (ذخیره قطعی قابل تبدیل به محصول) در کشور وجود دارد. در موقعیت کنونی نیز به دنبال ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی برای فراوری این مواد معدنی هستیم.

ایمیدرو در حال پیگیری توسعه اکتشاف و فرآوری عناصر استراتژیک و مورد نیاز کشور (۱۳ عنصر) است تا بتوانیم علاوه بر تأمین نیازهای کشور، از واردات این مواد و خروج ارز جلوگیری کنیم.

جعفری تاکید کرد: آنچه با برگزاری همایشهای جایزه بهرهوری دنبال میکنیم، این است که فرآیند ارزیابی برای ارتقای بهرهوری شرکتها با جدیت دنبال شود تا به اعداد مورد نظر در شاخصهای بهرهوری دست یابیم.

اعتبار قابلتوجه جایزه بهرهوری ایمیدرو

اعتبار جایزه بهرهوری ایمیدرو به دلیل ایجاد فضای رقابتی، یادگیری و یاددهی بهعنوان شاخصهای اعتبارسنجی این سازمان، بالاست. محمدرضا حصاری معاون ساماندهی شبکه ملی بهرهوری ایران بابیان این مطلب گفت: جایزه بهرهوری ایمیدرو یکی از ۶ جایزهای است که توسط سازمان ملی بهرهوری اعتبارسنجی شده است. وی افزود: از جایزه بهرهوری ایمیدرو انتظار داریم که به سمت ایجاد کادرسازی، نظریهسازی و همچنین ایجاد یک جریان بهرهوری در زیستبوم بهرهوری حرکت کند، چراکه معتقدیم بهرهوری موتور محرکه و پیشرفت کشور است.

بهرهوری معدن، بالاتر از سایر بخشها

معاون ساماندهی شبکه ملی بهرهوری ایران بابیان اینکه برای رشد اقتصادی تنها میتوانیم از ابزار «افزایش کمی» همچون افزایش منابع و معادن یا «افزایش کیفی» از میان منابع موجود استفاده کنیم، گفت: با توجه به منابع موجود، باید از ابزار کیفی و ارتقای بهرهوری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه معدن، شاخص رشد اقتصادی ۶.۱ درصد گزارششده که در مقایسه با دیگر بخشهای اقتصادی از وضع بهتری برخوردار است. اما در حوزه سرمایه نیروی انسانی در این بخش، نیاز به افزایش مهارت و انتقال تجربه برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم.

حصاری با اشاره به ۳ راهکار برای ارتقای بهرهوری در بخش معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: این راهکارها شامل ورود حاکمیت به حوزه بهرهوری سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی با افزایش آموزش و به اشتراکگذاری تجربه و نیز جلوگیری از خام فروشی است.

سخن پایانی

در این همایش، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در جایگاه پیشروان پنج ستاره قرار گرفت. همچنین ۹ شرکت و مجتمع در جایگاه پیشروان چهار ستاره قرار گرفتند که عبارتاند از: مجتمع طلای موته، سیمان خاش، شرکت بابک مس ایرانیان، شرکت فولاد زرند ایرانیان، مجتمع سنگ آهن سنگان، شرکت سیمان هگمتان، شرکت صنعت فولاد شادگان، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی بافق. در ادامه شرکت سیمان خزر، شرکت فولاد آذربایجان، شرکت تلاشگران صنعتی و معدنی لامرد و پارسیان، مجتمع سنگ آهن سیرجان و مجتمع معدنی سرب و روی انگوران بهعنوان پیشروان بهرهوری سه ستاره موردتقدیر قرار گرفتند. طی این مراسم، مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد، مجتمع معدنی و صنعتی فسفات اسفوردی، شرکت صنایع مس شهید باهنر، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، شرکت آهن و فولاد ارفع، مجتمع فولاد میانه، شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) و شرکت سنگ آهن گهر زمین نیز بهعنوان پیشروان بهرهوری دوستاره معرفی شدند.

از سوی دیگر، شرکت صنایع سیمان غرب، مجتمع معدنی سرب نخلک، شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب و شرکت سیمان لار سبزوار نیز بهعنوان پیشروان بهرهوری یک ستاره موردتقدیر قرار گرفتند.

علاوه بر این، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، مجتمع فولاد ویان و شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان نیز بهعنوان تلاشگران بهرهوری معرفی شدند.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3egeqvگل گهر فولاد خوزستان فولاد هرمزگان زر ماکارونافرانترسپینابانک ملیدیزل ژنراتور کاشانی آمیکوابزار دقیقروزگار خودروگسترش نیوزصمتروزگار معدن