شنبه 04 آذر 1402 - 25 Nov 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/25 16:30
کد خبر: 93680

مناقصه عمومی عملیات اجرائی تخریب، بارگیری، حمل و تخلیه سیلوهای بتنی کنستانتره شرکت گل گهر

مناقصه عمومی عملیات اجرائی تخریب، بارگیری، حمل و تخلیه سیلوهای بتنی کنستانتره شرکت گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3e8bnp