جمعه 25 خرداد 1403 - 14 Jun 2024
کد خبر: 109604
تاریخ انتشار: 1403/02/17 03:32

تجدید فراخوان مناقصه عمومی پروژه انتخاب عامل توسعه خوشه کسب و کار سنگ نی ریز شرکت شهرکهای صنعتی فارس

تجدید فراخوان مناقصه عمومی پروژه انتخاب عامل توسعه خوشه کسب و کار سنگ نی ریز شرکت شهرکهای صنعتی فارس


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39bj6q