دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 106952
تاریخ انتشار: 1402/12/19 03:12

مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز در بخش ایمنی و حفاظت فردی شرکت گهرزمین

مناقصه عمومی شناسایی تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات مورد نیاز در بخش ایمنی و حفاظت فردی شرکت گهرزمین


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/39baeo