-
کد خبر: 95469
تاریخ انتشار: 1402/07/26 00:15

آگهی اولین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان

آگهی اولین مزایده عمومی محدوده های اکتشافی  و معدنی استان زنجان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2x9zwz