پنج‌شنبه 30 شهریور 1402 - 21 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/27
کد خبر: 93790

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومی تجدید شده احداث دیوار بتنی پیش ساخته سایت ناریه شرکت گل گهرکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rzyl6