چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/07 03:58
کارگران استان فارس در انتظار تحقق یک وعده
کد خبر: 41590

«آزمایش مرودشت» و «قند ممسنی» احیا می‌شوند

کارخانه آزمایش مرودشت روزی نماد کالای خانگی مرغوب در ایران بود، برندی که هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان آن را می‌جویند و نام نیکی از آن در ذهن دارند.
«آزمایش مرودشت» و «قند ممسنی» احیا می‌شوند

کارخانه آزمایش مرودشت روزی نماد کالای خانگی مرغوب در ایران بود، برندی که هنوز بسیاری از مصرفکنندگان آن را میجویند و نام نیکی از آن در ذهن دارند.این کارخانه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور بود که در جریان خصوصیسازیها، در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار گردید و سوءمدیریت کارخانه و فقدان نظارتهای کافی دولتی، منجر به تعطیلی این کارخانه شد.سفر رئیسجمهوری و تعدادی از اعضای کابینه دولت سیزدهم در مهر۱۴۰۰ به استان فارس و نوید احیای این ۲ واحد تولیدی بار دیگر کام کارگران سابق این کارخانهها و مردم مناطق همجوار و استان فارس را شیرین کرد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گفتوگویی تفصیلی آخرین وضعیت و تصمیمات عملیاتی شده پیرامون بازگرداندن ۲ کارخانه قندممسنی و آزمایش به چرخه تولید را بیان کرد.

محسن ربانیزاده درباره آخرین اقدامات و تدابیر اجرا شده برای احیاء کارخانه قند ممسنی، گفت: احیای این کارخانه ازجمله مصوبات سفر رئیسجمهوری در سال ۱۴۰۰ به استان فارس بود.این کارخانه در منطقه محروم ممسنی واقع شده و احیاء آن حائز اهمیت است زیرا حداقل ۳۰۰ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تاکید بر اینکه مطالبات کارگران این مجموعه بررسی شده است، گفت: در پی بررسیهای صورت گرفته توسط مرجع قضایی بعضی مطالبات واقعی نیست که حدود۳۰ میلیارد تومان بدهی این کارخانه تخمین زده میشود.

اصل مطالبات کارگران پرداخت شد

این مسئول با بیان اینکه اصل مطالبات کارگران کارخانه قند ممسنی پرداخت شده است، گفت: در سفر اخیر استاندار فارس به شهرستان ممسنی نیز مبلغ ۲ میلیارد تومان بعد جلسه با مالک کارخانه به کارگران پرداخت شد. سرمایهگذار این کارخانه نیز اسنادی ارائه داده که میزان بدهی به پرسنل کمتر از رقم تعیین شده است ولی در مجموع مهمترین اصل اقتصادی استان فارس احیای این کارخانه در سریعترین زمان ممکن و رفع موانع پیش رو است.

ربانیزاده تاکید کرد: دور دوم سفر استاندار فارس و مدیران اجرایی استان به شهرستان رستم و نورآباد ممسنی در هفته گذشته انجام و موضوع احیای کارخانه قند ممسنی در این سفر مورد بررسی ویژه قرار گرفت و استاندار فارس از کارخانه بازدید و در جلسهای با حضور مسئولان محلی و استانی مقرر شد که ۲ ماه فرصت برای احیاء این واحد صنعتی به سرمایهگذار داده شود تا در این مدت بتواند روند احیای این کارخانه را پیگیری کند.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه سرمایهگذار در دورههایگذار این مجموعه نیز وعدههایی داده که محقق نشده بود جو بیاعتمادی نیز بر فضای این جلسه حاکم بود که به همین دلیل استاندار فارس دستوری مبنی بر اینکه همزمان حضور هیات حمایت نیز در دستور کار قرار گیرد را صادر کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تاکید کرد: بر همین اساس مکاتباتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین هیات حمایت کشور نیز صورت گرفته که هفته گذشته نیز در تهران پیگیریهایی انجام شد که در پی آن مقرر گردید که هیات حمایت بزودی جلسهای تشکیل و با بررسی موضوع احیای کارخانه قند ممسنی، این موضوع مورد حمایت جدی در سطح ملی قرار گیرد و روند احیای آن تسریع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس اقدامات صورت گرفته پیشبینی میشد که طی یک ماه آینده فاز یک کارخانه قند ممسنی احیا و شکر خام تبدیل به شکر سفید شود و در فاز دوم نیز فرآوری چغندر قند در این واحد تولیدی انجام شود که دستگاه و تجهیزات مورد نیاز آن طی ۲ ماه اخیر به محل کارخانه منتقل شده است که پیشبینی میشود که فاز دوم این واحد تولیدی نیز طی ۳ ماه آینده فعالیت خود را آغاز و بطور کامل این کارخانه به چرخه تولید بازگردد.

ربانی زاده در ادامه به مسئله نحوه فعالیت هیات حمایت اشاره کرد و گفت: هیات حمایت از صنایع کوچک به موجب قانون تشکیل و چند وزارتخانه و دستگاه مرتبط با صنایع و واحدهای اقتصادی در آن عضویت دارند و این هیات در زمانی به موارد ورود پیدا میکند که بتواند مدیریت منسجم برای رفع موانع بکار گیرد و زمانی که این هیات به مسئلهای ورود پیدا میکند دیگر هیچ ارگان یا مرجع دیگری ازجمله قضایی، اداره کار و تامین اجتماعی به موضوع ورود پیدا نخواهد کرد و یا هر تصمیمی صرفا به تایید هیات حمایت خواهد رسید.

پایانی برای رکود برند نام آشنای ایران

معاون هماهنگی امور اقتصادی فارس در ادامه به آخرین اقدامات و تصمیمات برای بازگشت کارخانه قدیمی آزمایش به چرخه تولید اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی ازجمله کارخانههایی است که سالها در حالت رکود قرار دارد و فعالیت و تولید مشخصی ندارد.

ربانیزاده ادامه داد: کارخانه آزمایش تهران و مرودشت متعلق به هلدینگ پیام است که شرکتهای متعددی در سراسر کشور در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه کارخانه آزمایش زمانی هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم ایجاد کرده بود که تولیدات بسیار نام آشنا و مرغوبی در حوزه لوازم خانگی عرضه میکرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تاکید کرد: آزمایش برندی نام آشنا برای مصرفکنندگان ایرانی است که بنا به دلایلی طی سالیان گذشته این کارخانه تعطیل و فرآیند تولید آن متوقف شد.

وی اضافه کرد: هفته جاری بازدیدی از مجموعه کارخانه آزمایش تهران انجام شد و طی سفر رئیسجمهوری به استان فارس نیز مقرر شده بود که تولید کارخانه آزمایش در مرودشت آغاز و در مرحله اول ۵۰۰ شغل در این واحد ایجاد شود.

سخن پایانی

براساس برنامهریزیهای صورت گرفته این دو کارخانه در تابستان امسال احیاء و تولیدات خود را از سر خواهند گرفت همانگونه که مشکلات پیش روی تولید کارخانه روغن نرگس با تدبیر استاندار فارس رفع و این واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشت. به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، احیای کارخانه آمایش مرودشت با مدیریت فعلی یا واگذاری آن به سرمایهگذار جدید با همکاری شرکتهای دانشبنیان ازجمله راهحلهای احیای کارخانه آزمایش مرودشت است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس درباره کارخانه آزمایش نیز گفته؛ برای احیای این کارخانه نیز مزایدهای برگزار اما ایراداتی بر آن وارد شد که باید بررسی شود و قطعا روند باید در چارچوب قانونی پیگیری شود. به گفته مقامات  فرآیندی برای احیای 2 کارخانه قند ممسنی و آزمایش مرودشت تعریف شده است که پیشبینی میشود براساس آن طی یک ماه آینده فاز اول کارخانه قند ممسنی و کارخانه آزمایش نیز بهتدریج طی ۲ ماه آینده احیا و به چرخه تولید بازگردد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2re786