چهارشنبه 15 آذر 1402 - 06 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/07/07 16:30
کد خبر: 94315

فراخوان مناقصه درخواست تامین سیستم اوواش باطله کنستانتره آهن مجتمع شهرک شرکت صبانور

فراخوان مناقصه درخواست تامین سیستم اوواش باطله کنستانتره آهن مجتمع شهرک شرکت صبانور


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2oxgeg