یک‌شنبه 26 فروردین 1403 - 14 Apr 2024
کد خبر: 104712
تاریخ انتشار: 1402/11/29 05:41
تحلیل صمت از پایش بخش حقیقی اقتصاد

رکود ۱.۷درصدی در فروش بخش صنعت

در دی سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۹ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴.۵ و یک درصدی داشته‌اند.
رکود ۱.۷درصدی در فروش بخش صنعت

در دی سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱.۹ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴.۵ و یک درصدی داشته‌اند. در دی سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۴.۶ و ۵.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۸.۴ و ۱.۳درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته‌فعالیت شیمیایی جز دارو افزایش ۱.۶ درصدی و شاخص فروش کاهش ۸.۹ درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه قبل، افزایش ۲۹.۹ و ۲۷.۵ درصدی داشته است. موضوع قابل‌توجه در دی سال ۱۴۰۲، افزایش نرخ رشد ماهانه فعالیت‌های صنعتی بورسی ۴.۲ درصد است؛ رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد ماهانه را ثبت کرده‌اند، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۶.۶ درصد رسیده، گفتنی است میانگین سالانه شاخص نرخ نیز در دی سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است و میزان ۲۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.به‌گزارش صمت، شاخص تولید، فروش و نرخ صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهانه شرکت‌های صنعتی بورسی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهانه ۳۱۹ شرکت بورسی استفاده می‌شود و علاوه‌ بر اندازه‌گیری تغییرات، میزان تولید، فروش و نرخ در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش‌افزوده ایجادشده را در صنایع مختلف و به‌دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.شاخص تولید صنعت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص نرخ فصلی مرکز آمار و شاخص نرخ ماهانه بانک مرکزی منتشر می‌شود، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت وجود ندارد. از طرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهم‌ترین آن، وقفه سه‌ماهه در انتشار داده‌ها و گاه متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهانه است. شاخص‌های ماهانه تولید، فروش و نرخ استخراج‌شده از اطلاعات عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌توانند با دقت مناسب و به‌صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهند و باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود، مشخص شده است این شاخص به‌خوبی می‌تواند در وقفه انتشار این شاخص‌های رسمی، شاخص جایگزین مناسبی برای آن باشد.

تثبیت رکود

در دی امسال، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، افزایش ۱.۹درصدی و شاخص فروش کاهش ۱.۷درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه آذر، شاخص تولید و فروش افزایش ۴.۵ و یک درصدی  داشته‌اند.در سه‌ماهه منتهی به دی امسال، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش ۵.۳ درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.در مدت زمان مذکور و در نسبت با دی ۱۴۰۱، از میان ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۹ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۶ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید،همچنین رشته فعالیت‌های «سیمان»، «کاشی و سرامیک» و «سایر کانی غیرفلزی» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی ‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین کاهش در شاخص تولید را داشته‌اند.همچنین در این ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، از میان ۱۵رشته فعالیت صنعتی بورسی، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان» و «فلزات پایه» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «کک و پالایش» بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده‌اند.

خودروسازی و ماشین‌آلات زیان کردند

در دی امسال نسبت به ماه گذشته، رشته فعالیت‌های «شیمیایی جز دارو»، «چوب و کاغذ» و «محصولات فلزی ‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «سایر کانی غیرفلزی»‌ و «خودرو و قطعات» کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده‌اند؛ همچنین رشته‌فعالیت‌های «شیمیایی ‌جز دارو»، «تجهیزات برقی» و «فلزات پایه»‌ افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «کاشی و سرامیک» کاهش در شاخص فروش داشته‌اند.

در دی سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «سایر کانی غیرفلزی» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند؛ همچنین رشته‌فعالیت‌های «سایر کانی غیرفلزی»، «سیمان» و «فلزات پایه»‌ بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات»، «تجهیزات برقی» و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.در ماه ابتدایی زمستان نسبت به ماه قبلش، رشته‌فعالیت‌های «شیمیایی جز دارو»، «تجهیزات برقی» و «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «سایر کانی غیرفلزی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند؛ همچنین رشته‌فعالیت‌های «شیمیایی جز دارو»، «تجهیزات برقی» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «لاستیک و پلاستیک» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند.در ماه دی، نرخ رشد ماهانه فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۲.۴ درصدی داشته است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳.۳ واحد درصدی نسبت به آذر، به ۲۶.۶ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالانه شاخص نرخ نیز در دی امسال نسبت به آذر تغییری نداشته است و میزان ۲۲.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.بررسی شاخص نرخ رشته‌فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد که در دی ۱۴۰۲، رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته‌فعالیت‌های «معدن»، «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «لاستیک و پلاستیک» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند.رشته‌فعالیت دارو در دی نرخ رشد ماهانه -۲ درصدی داشته است. همچنین گفتنی است رشد نقطه به نقطه رشته‌فعالیت دارو نسبت به آذر کاهش یافته و به ۱۴.۸ درصد رسیده و میانگین سالانه نرخ نیز، افزایش ۴۲ درصدی داشته است.همچنین در دی، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با افزایش ۴۱.۷ درصدی و نسبت به ماه آذر با افزایش ۱۲.۵ درصدی روبه‌رو و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۴۲.۵ درصدی و نسبت به ماه گذشته با افزایش ۸.۵ درصدی مواجه شده است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2llnb7