-
کد خبر: 106805
تاریخ انتشار: 1402/12/15 03:12

مناقصه عمومی عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، تاسیسات برقی و مکانیکی شرکت معدن کار باختر

مناقصه عمومی عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی، تاسیسات برقی و مکانیکی شرکت معدن کار باختر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2awk8v