دوشنبه 28 خرداد 1403 - 17 Jun 2024
کد خبر: 110674
تاریخ انتشار: 1403/03/07 03:27

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی عملیات احداث تقاطع همسطح ورودی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی برپارسیان

مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی عملیات احداث تقاطع همسطح ورودی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی برپارسیان


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27kl76