خودروهای باهوش

هر چند این فناوری می‌تواند کاربردهای متعددی در صنعت حمل‌ونقل داشته باشد، اما از دید کارشناسان این حوزه، هدف راهبردی در به‌کارگیری آن، ارتقای ایمنی حرکت خودروها از طریق تولید پیام‌های هشداردهنده و کمک به رانندگی ایمن‌تر است.
این موضوع ازآن‌جهت اهمیت دارد که کارشناسان، نقش اصلی در بروز سوانح رانندگی را متوجه عامل انسانی می‌دانند. بر اساس آمار منتشره در کشور، در دوره ۱۴ ساله ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶، بیش از ۲۶۷ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای برون و درون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند و در این مدت حدود ۳ میلیون نفر نیز دچار مصدومیت شده‌اند. بر اساس این آمار، تلفات جاده‌ای در کشور در یک دوره ۱۰ ساله، با میزان تلفات انسانی جنگ هشت‌ساله ایران و عراق برابری می‌کند. ازاین‌رو تاکید این پروژه بر کسب دانش فنی لازم برای ارائه کاربردهای فناوری در حوزه ارتقای ایمنی و بهبود مدیریت ترافیک شهری و جاده‌ای قرار گرفته است.
در پایان این پروژه با تحلیل نتایج آزمون به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی تعریف‌شده در دو بخش ارتباطات خودرو با تجهیزات کنار مسیر (V۲۱) و ارتباطات خودرو با خودرو (V۲V) و با توجه به نظرات خبرگان و استفاده از گزارش‌های منتشرشده پیرامون پروژه‌های مشابه در سایر کشورها، نسبت به تدوین نقشه راه توسعه کاربردها و استفاده عملیاتی از نتایج پروژه در کشور اقدام خواهد شد.

اهداف کلان اجرای پروژه
بومی‌سازی دانش فنی توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات خودرویی.
اجرای پروژه در مقیاس آزمایشی به‌منظور ارزیابی عملیاتی نتایج آن در شرایط واقعی.
فرهنگ‌سازی و آشناسازی عموم ذی‌نفعان و کاربران فناوری باقابلیت‌های عملیاتی آن.
تدوین نقشه راه برای توسعه و به‌کارگیری فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی در کشور.
دستاوردهای کلان اجرای پروژه
شناسایی معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز برای پیاده‌سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی و اجزای آن به همراه شناسایی کاربردهای ممکن و اولویت‌های آنها در صنعت خودروسازی و بخش‌های مرتبط با مدیریت حمل‌ونقل در کشور.
شناسایی نیازمندی‌های فنی برای پیاده‌سازی فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی در کاربردهای ممکن و دارای اولویت.
شناسایی و به‌کارگیری توانمندی‌های موردنیاز برای تامین تجهیزات و امکانات قابل ساخت در کشور.
شناسایی و برقراری ارتباط با متخصصان ایرانی فعال در این حوزه، در داخل و خارج از کشور و جلب مشارکت شرکت‌ها و نهادهای علاقه‌مند برای همکاری در توسعه فناوری و تجاری‌سازی نتایج آن.
کسب توانمندی ساخت تجهیزات سخت‌افزاری و تولید نرم‌افزارهای کاربردی موردنیاز فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی برای اجرای پروژه در مقیاس آزمایشی.
ارزیابی کاربردهای عملیاتی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی از طریق اجرای آن در مقیاس آزمایشی.
تدوین نقشه راه به‌کارگیری و توسعه کاربردهای فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی در کشور.
تعامل و همکاری با سازمان بین‌المللی در خصوص توسعه کاربردهای فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی.
تولید، پیاده‌سازی و آزمون نتایج نرم‌افزارهای کاربردی موردنظر در تعریف پروژه.
معرفی ابعاد اجرای آزمایشی پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی (پایلوت)
اهداف پایلوت: مانند غالب پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در حوزه فناوری‌های نوین که تجربه قبلی در مورد آنها وجود ندارد، لازم است در این پروژه نیز به اجرای آزمایشی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی با هدف دستیابی به نتایج زیر پرداخته شود:

آزمون امکان‌پذیری و تحلیل نتایج اجرای عملیاتی کاربردهای ۹گانه سامانه در شرایط واقعی، مطابق با مشخصات نیازمندی هر کاربرد که در سند CRS پروژه معرفی شده‌اند.
ارزیابی و بهبود معماری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پروژه بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی کاربردها در شرایط تعامل با رانندگان و عموم کاربران سامانه.
ایجاد شرایط همکاری، علاقه‌مندی و جلب مشارکت ذی‌نفعان پروژه برای توسعه به‌کارگیری عملیاتی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی.
ایجاد فضای آشنایی آحاد جامعه با ابعاد کاربردی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی.
ـ استفاده از نتایج اجرای آزمایشی کاربردها در تدوین سند نقشه راه توسعه فناوری ارتباطات هوشمند خودرویی در کشور.

 

کاربردهای مورد آزمون در اجرای پایلوت
کاربردهای سامانه در بخش V۲I، شامل:
پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها.
الویت‌دهی عبور برای خودروهای عمومی و اورژانسی در تقاطع‌های مفروض.
ردیابی خودروهای عبوری و جمع‌آوری داده‌های ترافیکی.
هشداردهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی.
اعلام وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید راننده در نقاط مفروض.
اعلام وضعیت جاده به لحاظ پدیده‌های هواشناسی و محدودیت‌های ترافیکی.
کاربردهای سامانه در بخش V۲V، شامل:
اعلام توقف ناگهانی خودرو.
هشداردهی عبور خودروی اورژانسی به خودروهای واقع در مسیر.
اعلام رخداد تصادف خودرو.

تدوین نقشه راه به‌کارگیری و توسعه کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در کشور
با نگاه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و افق ترسیم شده در آن برای ایران ۱۴۰۴ و وجود ظرفیت‌های لازم در کشور برای رسیدن به رتبه اول منطقه در پیاده‌سازی و به‌کارگیری عملیاتی فناوری ارتباطات خودرویی، همچنین با توجه به نقشه جامع علمی کشور و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ضروری است به موضوع تدوین نقشه راه توسعه کاربردهای این فناوری در کشور نیز پرداخته شود و از طریق آن مقدمات به‌کارگیری و توجه به آن در بخش‌های مختلف ازجمله در صنعت خودروسازی و در بخش‌های اقتصادی مانند صنعت بیمه و صنعت حمل‌ونقل فراهم گردد، به‌طوری‌که نتایج تحقیقات و اجرای پروژه‌های آزمایشی متعدد در کشورهای پیشرفته دنیا نشان می‌دهد، حمل‌ونقل آینده بدون استفاده از فناوری ارتباطات خودرویی متصور نیست و تقریبا تمامی شرکت‌های مهم خودروسازی در دنیا، برنامه‌ریزی‌های خود را برای تولید خودروهای مبتنی بر این فناوری از سال ۲۰۱۵ شروع کرده‌اند. در چنین شرایطی بایسته است که بر اساس دستاوردهای جهانی در این حوزه و با توجه به نتایج اجرای آزمایشی پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی در کشور، موضوع تدوین نقشه راه موردنیاز برای توسعه کاربردهای این فناوری در کشور، در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد. قابل ذکر است که نسخه اولیه این سند به‌عنوان یکی از نتایج پایانی اجرای پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ارائه خواهد شد.
توجه به پیاده‌سازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی در برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور
تجربه اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور نشان داده است که توجه به موضوعات بنیادی در این برنامه‌ها توانسته است زمینه‌های اجرای پروژه‌ها و توسعه فناوری‌های موردنیاز کشور را به نحو موثری ایجاد نماید. درنتیجه توجه قانون‌گذار به این دسته از پروژه‌ها و فناوری‌ها در قوانین برنامه‌های بلندمدت، تسهیلات بودجه‌ای و اجرایی آنها فراهم‌شده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موظف خواهند شد به‌صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به پیشبرد عملیاتی آنها بپردازند. در خصوص فناوری ارتباطات خودرویی نیز ضروری به نظر می‌رسد در فاصله زمانی موجود تا هنگام تدوین برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، به این مهم توجه شده و از طریق مبادی تدوین برنامه، تشکیل کارگروه‌های تخصصی لازم در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با نگاه به اسناد بالادستی موجود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نسبت به پیشنهاد مواد و احکام مناسب در این برنامه اقدام گردد.


چاپ