علت اخراج پرستاران بیمارستان‌های خصوصی چه بود؟


معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اخراج و تعدیل پرستاران بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است.

 "ایرج حریرچی" در نشست خبری با اصحاب رسانه از طریق ویدئوکنفرانس در رابطه با تعدیل و اخراج برخی پرستاران توسط بیمارستان‌های خصوصی، اظهارکرد: بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است.
او ادامه داد: همچنین در کل دنیا، بخش‌های خصوصی زیادی نیروهای خود تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کارویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید.

منبع: ایلنا


چاپ