خصوصی‌سازی طرح‌های توسعه‌ای در بستر بازار سرمایه

برای سرمایه‌گذاران در همه بازارها، فضای کسب‌وکار بسیار مهم است تا شرایط به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران مولفه‌هایی برای پیش‌بینی آینده در اختیار داشته باشند و در بازاری رقابتی و شفاف اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

رقابت نابرابر تولید و واردات

به‌طورکلی شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که فضای کسب‌وکار، قوانین و مقررات و تسهیلات برای بخش تولید به یک بازدارنده تبدیل شده است. این در حالی است که بخش تولید با یک رقابت نابرابر به خاطر واردات روبه‌رو است.

به‌جای بسته‌های حمایتی، مشکلات کسب‌وکار را رفع کنیم

«بسته‌های حمایتی»؛ بعضی‌ها از آن دفاع می‌کنند و برخی دیگر به‌شدت انتقاد. حمایت دولت‌ها برای تولیدکننده و صادرکننده‌ها با هم متفاوت است و بر اساس شرایط زمانی هرکدام طرح تازه‌ای را تدوین کرده‌اند.

آزادی در فضای کسب‌وکار، تابعی از سیاست

مشکلات صنعت بسیار عمیق است. باید فضای کسب‌وکار کشور با رونق یا توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت بهبود یابد. این موارد یک مجموعه هستند و به عوامل متعددی بستگی دارند.

اولویت‌های بخش صنعت چیست؟

شکوفه حبیب‌زاده - گروه صنعت: بخش تولید در کشور در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود و به سبب فضای اقتصادی نامساعد، بسیاری از فعالان این حوزه به حاشیه رانده شدند.

فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذاریم

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی که از دولت قبل به‌جای مانده و در دولت جدید نیز ادامه دارد، بحث فضای کسب‌وکار است.

«پنجره‌ای» برای تسهیل کسب و کار

زهرا طهرانی - گروه تجارت: سه سال از مطرح شدن ایده «پنجره واحد تجاری» می‌گذرد و در این مدت آنچنان که باید و شاید به آن توجهی نشد، اما از نیمه دوم سال گذشته به‌تدریج زمینه تحقق این امر فراهم شد که در حال حاضر هم تا حدودی جامه عمل پوشیده است.

چشمی در پس بازار

حامد شایگان - گروه معدن: محور اصلی تمام بخش‌های اقتصادی که مبنای توسعه کشور قرار می‌گیرد در راستای چشم‌انداز تدوین شده حرکت می‌کند.

هماهنگی در کسب‌وکار و‌ تجارت الکترونیک

پنجره واحد تجاری برای رشد و توسعه تجارت به قدری مهم ارزیابی می‌شود که تمام بخش‌های اقتصادی به ضرورت آن مهر تاییدی می‌زنند که باید در آینده‌ای نزدیک و حتی به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تا تمام نشدن سال ۹۳ به طور کامل و جدی اجرا شود.

تجارت بخش خصوصی منتظر نیم نگاه دولت

نگار خسروی - گروه تجارت: «خط قرمز دولت، بیکاری است»؛ این گفته حسن روحانی در جمع هیات دولت و بعد از شروع سال ۱۳۹۳ است. درست زمانی که دولت برنامه اقتصادی سال جدید را اعلام کرد و گفت تورم و بیکاری خط قرمزی است که مردان کابینه او موظف شده‌اند آن را مهار کنند.