رشد ۲۳ درصدی صادرات فرش دستباف

مهدی نجفی - گروه تجارت: تحریم‌ها و محدودیت‌‌های بین‌المللی هرچند گریبانگیر فرش دستباف ایران هم شد اما این حوزه با قدرت و کیفیت بالایی که دارد توانست بازار‌های جدیدی را جایگزین کشور‌هایی که خط قرمز ایران محسوب می‌شدند، کند.