آینده صنعت سنگ آهن در کشور

چادرملو در برنامه امسال استخراج باطله ۴۶ میلیون تنی، استخراج سنگ‌آهن ۱۵ میلیون تنی، تولید کنسانتره آهن ۹.۵ میلیون تنی، تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی ۵۰۰ هزارتنی، تولید گندله ۳.۷ میلیون تنی، تولید آهن اسفنجی ۱.۵ میلیون‌تنی و تولید شمش فولاد ۱ میلیون تنی را دارد.

شرایط ناخوشایند بازار سنگ

وضعیت بازار سنگ در ایران نامطلوب است که دلیل عمده آن هم رکود ساخت‌وساز در داخل کشور است. رکود در بازار مسکن بر تولید و بازار سنگ‌های ساختمانی کشور تاثیر بسزایی داشته و توانسته به‌صورت غیرمستقیم بر بازار سنگ تاثیرگذار باشد؛ هرچند باید گفت این رکود چندان عمیق نبوده که بر تولید سنگ‌های ساختمانی اثر جدی داشته باشد و موجب تعطیلی معادن سنگ کشور شود.