در سکوت آمدیم اما ساکت نیامدیم

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شودخواننده‌ای عزیز برایم نوشته است که آیا می‌دانید «صمت» به معنای سکوت است؟خواننده‌ای دیگر هم جسورانه گفته است که شما در سکوت آمدید، اما ساکت نیامده‌اید!و سومین مهربان می‌گوید که «صمت» پروپیمان آمده است، اما سعی کنید پروپیمان بمانید.

دست تولید، به پول ارزان می‌رسد

مهدیه انوشه - گروه بورس: حمایت از تولید ملی، موضوع بسیار مهمی است که جزو ارکان اقتصادی شمرده می‌شود. در بازار سرمایه نیز اکثر شرکت‌های بورسی، بنگاه‌های تولیدی هستند و محصولات آنها، کالاهای موردنظر در اقتصاد است.

۳ تصور غلط در مورد روابط عمومی

گروه آینه:‌ «روابط عمومی» نامی است که اگرچه زیاد به گوشمان خورده است اما معدود کسانی هستند که شناخت درستی نسبت به آن داشته باشند.

آزادی مطبوعات زمینه‌ساز توسعه صنعتی پایدار

مهری ساحلی - گروه گزارش: توسعه صنعتی پایدار فقط یک طرح، یک برنامه کوتاه‌مدت یا بلندمدت نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های زیربنایی است. این سیاست‌ها، شامل اجرای طرح‌های بنیادی در عرصه‌های گوناگون صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی است.

وجود رقیب، یک فرصت طلایی است

به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شوددر قدیم، در بازارهای سنتی که هنوز نمونه آن فراوان است صدها زرگر، کنار یکدیگر مغازه‌های طلافروشی یک‌نبش و دونبش تاسیس می‌کردند و هیچ‌کس هم آزرده‌خاطر نمی‌شد.