بازار آینده از آن خودروهای برقی

باوجود آینده مبهم خودروهای برقی در ایران، تولید این نوع خودروها را در جهان شاهد هستیم. چشم‌انداز خودروهای برقی ۱۵ سال آینده، بازار تقاضای بسیار بزرگی برای برخی عناصر را باعث خواهد شد.

جایگاه علم و مهندسی مواد

 جهان در حال رشد و توسعه است و لازمه داشتن زندگی مدرن استفاده از میلیون‌ها فناوری به‌روز ساخته دست بشر است. وسایل نقیله، تجهیزات ورزشی، گوشی تلفن همراه و رایانه برای افزایش رفاه زندگی به تسخیر انسان‌ها درآمده است؛ به‌عبارت دیگر، تمام چیزهایی که می‌بینیم از مواد ساخته شده که همگی از منابع خدادادی گرفته شده است.

مواداولیه و ارتقای محصولات صنعتی

جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، پیوسته در حال تغییر بوده و آسایش و رفاه زندگی رو به افزایش است.