موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

باوجود آنکه مناطق آزاد از امتیازات و تسهیلات متعددی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری برخوردارند، موانع متعددی پیش روی سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد؛ به‌عنوان مثال نبود زیرساخت‌های مناسب در مناطق آزاد و بعضا وجود زیرساخت مناسب‌تر در سرزمین اصلی یا کشورهای خارجی همجوار، مانع از ورود سرمایه به مناطق آزاد ایران می‌شود.