راهکار خروج غیر تورمی از رکود

گروه آینه: بسته تحلیلی دولت برای رونق اقتصادی منتشر شد. در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون‌رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است.

توسعه اقتصادی در گرو تعادل در «مبادله بازرگانی»

عاطفه خسروی - گروه تجارت: بررسی و تحلیل تجارت جهانی کالاها و خدمات بین کشورها یکی از موضوعات عمده در ادبیات اقتصادی است. برای قضاوت در مورد موفقیت یا موفق نبودن یک کشور در تجارت خارجی می‌بایست معیارهای مناسبی برای سنجش به کار گرفته شود.

انطباق تحلیل با واقعیت

در اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب نیست، تردیدی وجود ندارد. از مردم کوچه و خیابان که در این اوضاع نامناسب زندگی می‌کنند تا مدیران عالی کشور که صرفا از اخبار آن مطلع می‌شوند، همه می‌دانند که حال اقتصاد خوب نیست! اما آیا صاحبان قدرت و تصمیم‌گیرندگان اصلی اقتصادی درک و تحلیل روشنی از علل و عوامل به‌وجود آمدن وضع موجود دارند؟