06 مهر، 1401

آرشیو دسته: یادداشت مدیر مسئول


عزت نمایشنامه‌نویس ایران

17:53 1400/7/19

عزت با لهجه غلیظ جنوبی می‌گفت: ناصر، ولک یک یادداشت نوشتم که باید خودم برایت بخوانم:

اصالت در مدیریت

17:08 1400/7/17

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

مدیریت ایمنی تنها فرار از آتش نیست

17:54 1400/7/10

ناصر بزرگمهر - مدیرمسئول

به‌بهانه چهلمین روز درگذشت غریبانه استاد فروتنی

18:01 1400/7/6

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

خواب چهل‌ساله اصحاب گردشگری

17:31 1400/7/3

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

اهل نظر پاسبان اندیشه‌اند ازگفت‌وگو نهراسیم

17:50 1400/6/27

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

نقش آدم حسابی در بهره‌وری جامعه انسانی

17:41 1400/6/20

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

ارث فقر از این دولت به آن دولت

17:39 1400/6/13

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

17:39 1400/6/6

به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود.

روزنامه صمت

جستجو


  |