16 تیر، 1401

آرشیو دسته: یادداشت مدیر مسئول


پوست‌اندازی وسایل حمل‌ونقل عمومی و شخصی

17:58 1400/11/2

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

حقوق و دستمزد در ازای مسئولیت

17:10 1400/10/25

ناصر بزرگمهر_ مدیرمسئول

لامپ اضافی خاموش

18:23 1400/10/18

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

سال خارجی هم گذشت

17:46 1400/10/11

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

حمل‌و‌نقل خون در رگ‌های اقتصاد

17:49 1400/9/27

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

بیمه مصونیت زندگی امروز

18:06 1400/9/13

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای رئیس مجلس مالیات دم و بازدم فراموش‌ نشود

18:13 1400/9/6

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای دولت و رشد ۸ درصدی

18:02 1400/8/29

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای دولت! بازار دستورپذیر نیست

18:18 1400/8/22

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

به‌جای یارانه قول زندگی بدهید

18:01 1400/8/15

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

مدیریت دلالی در اقتصاد

17:41 1400/8/8

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

گمرک ماه شب چهاردهم

17:28 1400/7/24

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

عزت نمایشنامه‌نویس ایران

17:53 1400/7/19

عزت با لهجه غلیظ جنوبی می‌گفت: ناصر، ولک یک یادداشت نوشتم که باید خودم برایت بخوانم:

اصالت در مدیریت

17:08 1400/7/17

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

مدیریت ایمنی تنها فرار از آتش نیست

17:54 1400/7/10

ناصر بزرگمهر - مدیرمسئول

روزنامه صمت

جستجو


  |