27 مرداد، 1401

آرشیو دسته: یادداشت مدیر مسئول


خوش آمدی آقای محترم خانم محترم

10:20 1401/5/4

ناصر بزرگمهر_ مدیر مسئول

سیم آمپرسنج ۴ تا صفر پول ملی و تورم

09:54 1401/5/1

ناصر بزرگمهر _مدیر مسئول

مدیریت متعادل محبوب علی(ع) است

08:15 1401/4/28

ناصر بزرگمهر-مدیر مسئول

خط و نشان وزارت صمت برای رسانه های تخصصی

09:33 1401/4/12

ناصر بزرگمهر - مدیرمسئول

از وزارت تجارت تا وزارت صمت

10:11 1401/4/11

ناصر بزرگمهر_مدیر مسئول

جزیره تنهایی آبادان و وظایف نمایندگان

09:28 1401/3/7

ناصر بزرگمهر_ مدیر مسئول

روابط‌عمومی_از علم تا عمل

10:01 1401/2/27

ناصر بزرگمهر_مدیر مسئول

راحت آبرو نبریم

10:24 1401/2/10

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

داستان کارآفرینی و انشای فایده گاو چیست؟

10:31 1401/2/4

ناصر بزرگمهر _ مدیر مسئول

آقای دولت مردم به گرانی عادت‌نمی‌کنند

10:20 1401/1/27

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

سرزمین میلیاردرهای بی‌پول

09:33 1401/1/20

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

مردم عاشق تعطیلی و از زیرکار دررویی

09:21 1401/1/14

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

قابلمه خالی اقتصاد

10:19 1400/12/21

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

تاکنون برای چند نفر پل ساخته‌ایم؟

18:21 1400/12/14

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

سازمان حمایت از کدام مصرف‌کننده؟

17:56 1400/12/7

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

روزنامه صمت

جستجو


  |