27 اردیبهشت، 1401

آرشیو دسته: یادداشت مدیر مسئول


راحت آبرو نبریم

10:24 1401/2/10

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

داستان کارآفرینی و انشای فایده گاو چیست؟

10:31 1401/2/4

ناصر بزرگمهر _ مدیر مسئول

آقای دولت مردم به گرانی عادت‌نمی‌کنند

10:20 1401/1/27

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

سرزمین میلیاردرهای بی‌پول

09:33 1401/1/20

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

مردم عاشق تعطیلی و از زیرکار دررویی

09:21 1401/1/14

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

قابلمه خالی اقتصاد

10:19 1400/12/21

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

تاکنون برای چند نفر پل ساخته‌ایم؟

18:21 1400/12/14

ناصر بزرگمهر – مدیر مسئول

سازمان حمایت از کدام مصرف‌کننده؟

17:56 1400/12/7

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

سرنوشت نداف و کمان حلاجی در کارآفرینی سنتی

18:24 1400/11/30

ناصر بزرگمهر - مدیر مسئول

آقای دولت، مواظب باشید مالیات ترمز بریده است

18:28 1400/11/16

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

پوست‌اندازی وسایل حمل‌ونقل عمومی و شخصی

17:58 1400/11/2

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

حقوق و دستمزد در ازای مسئولیت

17:10 1400/10/25

ناصر بزرگمهر_ مدیرمسئول

لامپ اضافی خاموش

18:23 1400/10/18

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

سال خارجی هم گذشت

17:46 1400/10/11

ناصر بزرگمهر- مدیرمسئول

روزنامه صمت

جستجو


  |