17 آذر، 1400

آرشیو دسته: یادداشت مدیر مسئول


بیمه مصونیت زندگی امروز

09:36 1400/9/13

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای رئیس مجلس مالیات دم و بازدم فراموش‌ نشود

09:43 1400/9/6

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای دولت و رشد ۸ درصدی

09:32 1400/8/29

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

آقای دولت! بازار دستورپذیر نیست

09:48 1400/8/22

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

به‌جای یارانه قول زندگی بدهید

10:31 1400/8/15

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

مدیریت دلالی در اقتصاد

10:11 1400/8/8

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

گمرک ماه شب چهاردهم

09:58 1400/7/24

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

عزت نمایشنامه‌نویس ایران

10:23 1400/7/19

عزت با لهجه غلیظ جنوبی می‌گفت: ناصر، ولک یک یادداشت نوشتم که باید خودم برایت بخوانم:

اصالت در مدیریت

09:38 1400/7/17

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

مدیریت ایمنی تنها فرار از آتش نیست

10:24 1400/7/10

ناصر بزرگمهر - مدیرمسئول

به‌بهانه چهلمین روز درگذشت غریبانه استاد فروتنی

10:31 1400/7/6

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

خواب چهل‌ساله اصحاب گردشگری

10:01 1400/7/3

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

اهل نظر پاسبان اندیشه‌اند ازگفت‌وگو نهراسیم

09:20 1400/6/27

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

نقش آدم حسابی در بهره‌وری جامعه انسانی

09:11 1400/6/20

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

ارث فقر از این دولت به آن دولت

09:09 1400/6/13

ناصر بزرگمهر- مدیر مسئول

روزنامه صمت

جستجو


  |