27 اردیبهشت، 1401

آرشیو دسته: عکس


این نسخه درمان نمی کند

20:22 1400/10/22

موضوع گزارش تصویری این شماره صمت کیفیت دارو است. موضوعی که بیشتر مربوط به واردات مواد اولیه دارو و البته بی‌ثباتی در وضعیت واردات اقلام ضروری است. موضوع موردبررسی افت کیفیت یا تاثیرگذاری دارو و درنهایت سرخوردگی بیمار از نسخه پزشک یا بهبود نیافتن اوست.

روز از نو...

20:28 1400/10/15

گزارش تصویری پیش‌رو نگاهی بیشتر سازنده و روشن، نه تاریک و تلخ، به زندگی روزمره همه ما است که هنوز و همیشه نقطه‌ای از امید در دلمان روشن است. منبع و منشأ آن کجاست، نمی‌دانیم! منتظریم تا همه‌چیز بهتر شود. شاید برخی از مخاطبان ما حتی در همین حدود هم به داشتن امید نمی‌اندیشند.

مخاطبان غیرمسیحی و کاج‌های میلیونی

20:23 1400/10/1

گزارش تصویری این شمارهصمت با هدف به تصویر کشیدن افزایش فروش و محبوبیت تزئینات کریسمس در میان شهروندان غیرمسیحی ایرانی و البته فارغ از هرگونه نظر نقادانه است.

غوغای یک شب بلند زمستانی

20:44 1400/9/30

حال و روز ما از این شب بلند، از شبی که یلدا می‌خوانیمش به تعداد نفرات‌مان متفاوت است. حال یکی خوش و حال دیگری ناخوش است! دیگری حتی یادش نیست که امشب شب یلداست و یکی دیگر از روزها پیش سفره و مقدماتش را مهیا کرده. یکی در جمع و دیگری خارج از این ماجراست.

منفعت‌های یک صلح تقویمی

20:32 1400/8/19

نام‌گذاری‌ها و مشخص کردن روزها در تقویم ازسوی ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ملی با عنوانی خاص یکی از مباحثی است که می‌شود در پرونده‌ای جدا آن را بررسی و تحلیل کرد، اما گزارش تصویری این شمارهصمت با عنوان «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» نگاهی گذرا است به رخدادهای علمی، گاه خوشبینانه و گاه با نگرشی سرسختانه و البته واقعی‌تر.

وعده‌هایی که سرپناه نمی‌شود

19:25 1400/8/5

موضوع این شماره روزنامه موازی‌کاری‌ها و بخشنامه‌هایی است که با هدف رشد و توسعه نوشته و تصویب شده اما در مسیر اجرا تبدیل می‌شوند به موانع تولید و پیشرفت.

روزنامه صمت

جستجو


  |