12 آذر، 1401


ظرفیت‌ خودروسازان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

دسته‌بندی: صنعت ، صنعت خودرو

1401/8/29 07:39

ظرفیت‌ خودروسازان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

دسته‌بندی: صنعت ، صنعت خودرو
07:39:00 1401/8/29

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی اتوبوس شهری، از آمادگی این گروه برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور خبر داد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به داخلیسازی ۷۰ درصدی اتوبوس شهری، از آمادگی این گروه برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی کشور خبر داد. تولید کشنده اتوماتیک H۵، اتوبوس برقی، اتوبوس آمبولانس، تولید و تحویل بهموقع تعهدات و دستیابی به رشد و سوددهی، از دستاوردهای کمنظیر ایرانخودرو دیزل است که نشاندهنده گذار این خودروساز از روزهای دشوار و پشتسر گذاشتن کاستیهاست.

حرکت در مسیر تحقق شعار

مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به اینکه ایرانخودرو دیزل در مسیر توسعه قرار داشته و میتواند در حوزه صادرات نیز نقش محوری ایفا کند، اظهار کرد: تولید محصولات بهروز و جدید نظیر اتوبوس، آمبولانس، اتوبوس برقی و انواع کشنده و کامیون، نشانگر دستیابی این خودروساز به خودباوری و حرکت در مسیر تحقق شعار تولید داخل و دانشبنیان است. بهگزارش ایکوپرس، خطیبی با اشاره به استقبال مشتریان خارجی از جمله روسیه برای صادرات محصولات شرکت ایرانخودرو دیزل به این کشور، افزود: درحالحاضر کشنده آتامان در کانون توجه مشتریان خارجی قرار دارد و طبق برنامهریزیهای انجام شده، بهزودی صادرات این محصول به روسیه در دستورکار قرار خواهد گرفت. وی گفت: با تدوین طرح تحول کیفیت و تعریف ۲۷۹ پروژه کیفی، توانستیم به آمارهای خوبی در ارتقای رضایت مشتریان از محصولات تولیدی دست یافته و نیز به یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعتی کشور در شرایط تحریم یعنی تولید عبور مستقیم و کامل دست یابیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه در کنار افزایش کیفیت، توسعه محصولات را نیز در دستورکار داریم، گفت: بهثمر نشستن محصول ریرا و محصول پروژه TF۲۱ از جمله دستاوردهای ایرانخودرو در شرایط سخت تحریم بوده است. وی با اشاره به برنامههای جهش کیفی محصولات این شرکت همزمان با افزایش تولید، تصریح کرد: تمام محصولات جدید ایرانخودرو دارای استانداردهای هشتادوپنجگانه و کیفیت مطلوب برای مشتریان خواهند بود.

وی با اشاره به تولید نمونه صنعتیسازی شده تارای برقی در سال جاری، تصریح کرد: شرکت دانشبنیان جتکو توان تولید انبوه این محصول را داشته و با حمایت شهرداریها در راستای ایجاد ایستگاههای شارژ برق، امکان ورود این محصول به بازار وجود دارد. بهگفته خطیبی، ورود محصولاتی نظیر تارای برقی و اتوبوس برقی به ناوگان حملونقل کشور، میتواند کمک شایانی در راستای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و نیز حرکت به سمت تولید هرچه بیشتر محصولاتی باشد که آینده صنعت خودرو را در دست دارند.

آغاز صادرات به ونزوئلا

قرارداد صادرات دو هزار تارا و دنا بهامضای مهدی خطیبی و رامون ولاسکز وزیر حملونقل ونزوئلا رسید.

خطیبی در دیدار با وزیر حملونقل ونزوئلا و هیات همراه، با استقبال از تامین نیاز بازار این کشور از سوی شرکت ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو خاورمیانه و بزرگترین بنگاه اقتصادی در غرب آسیا، صادرات دو هزار تارا و دنا به ونزوئلا را آغاز خوبی برای توسعه همکاریهای متقابل دانست و گفت: با توجه به روابط خوب سیاسی بین دو کشور امیدواریم شاهد توسعه و افزایش همکاری در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی باشیم و ایرانخودرو آمادگی دارد تا در این راستا برای تامین نیازهای حملونقل کشور ونزوئلا گام بردارد. وی با بیان اینکه در مرحله نخست همکاری، خودرو به صورت کامل صادر خواهد شد، افزود: در گام بعدی با ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع، امکان مونتاژ محصولات در کشور ونزوئلا فراهم خواهد شد.

خطیبی ارائه خدمات پس از فروش را از اولویتهای این شرکت دانست و یادآور شد: خدمات پس از فروش در سطح مناسبی ارائه خواهد شد تا مردم ونزوئلا که علاقهمندی زیادی به محصولات ایرانخودرو دارند بتوانند از آن بهرهمند شده و تبدیل به مشتریان وفادار این خودروساز شوند.

او ارائه محصول باکیفیت به بازارهای جهانی را یکی از اصول مهم در ایرانخودرو خواند و گفت: شبکه خدمات پس از فروش در این کشور آموزشهای لازم را خواهند دید و قطعات یدکی مورد نیاز نیز در شبکه در دسترس مشتریان خواهد بود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به خط تولید این شرکت در ونزوئلا بر استفاده از سرمایهگذاریهای راکد در این سایت تولیدی تاکید و اظهار کرد: لازم است اقدامات لازم برای رفع موانع راهاندازی مجدد این کارخانه و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تولید محصولات ایرانخودرو صورت گیرد.

خطیبی از آمادگی ایرانخودرو دیزل برای تامین نیاز بازار ونزوئلا در بازار خودروهای تجاری و باری خبر داد و گفت: این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده اتوبوس، کشنده، کامیون و ون در تیراژ بالاست که آماده تولید و عرضه محصولاتی از جمله کشنده آتامان به ونزوئلاست.

توسعه بازارهای صادراتی

رامون ولاسکز، وزیر حملونقل ونزوئلا نیز در این دیدار، گفت: روابط ایران و ونزوئلا براساس احترام متقابل و دوستانه است و با توجه به برگزاری نهمین کمیسیون مشترک دو کشور و تاکید رئیسجمهوری ونزوئلا مبنی برای حل مسائل و مشکلات موجود، برنامههای متنوعی برای توسعه روابط با ایران در حوزههای مختلف مانند خودرو داریم.

وی با بیان اینکه محصولات ایرانخودرو از کیفیت خوبی برخوردار هستند، تصریح کرد: خودروهای ایرانخودرو، سفیران ایران هستند و محصول سمند سنتارو که در سالهای گذشته در ونزوئلا تولید میشد از کیفیت خوبی برخوردار بود. وزیر حملونقل ونزوئلا افزود: شروع این روابط براساس صداقت و مسئولیتپذیری و همکاری دوجانبه در تمام حوزههای فروش و خدمات پس از فروش طرحریزی شده و ونزوئلا عضوی از مجموعه ایرانخودرو خواهد بود.

ولاسکز بر ایجاد شرایط برای ارائه خدمات پس از فروش مناسب به بازار ونزوئلا تاکید کرد و گفت: ایرانخودرو میتواند از ظرفیت و موقعیت این کشور برای توسعه بازارهای صادراتی جهت فروش خودرو و قطعات یدکی استفاده کند و این کشور میتواند دروازه صادراتی به دیگر بازارها باشد. وزیر حملونقل ونزوئلا به استقبال مردم این کشور از محصولات ایرانخودرو در نمایشگاه کاراکاس اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم خواهان خرید محصولات ایرانخودرو بودند و اگر شرایط برای حضور محصولات ایرانخودرو فراهم شود، این تعداد به سه برابر افزایش یابد و باید این روابط توسعه پیدا کند.

ولاسکز با بیان اینکه ونزوئلا در حوزههای خودروهای تجاری نیازمند محصولات متنوعی است، گفت: در ۴۰ سال اخیر برای نوسازی خودروهای سنگین و کشنده اقدام خاصی صورت نگرفته است، از اینرو از حضور محصولات ایرانخودرو دیزل در بازار کشورمان استقبال میکنیم.

برنامههای توسعهای

مدیرعامل شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو (ایکیدو) به همراه معاونان و برخی از مدیران، از شرکتهای ریختهگری آلومینیوم و صنایع ریختهگری ایرانخودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت آخرین عملکرد آنها قرار گرفت.

احمد رویایی در این بازدیدها، با تاکید بر حمایت ایکیدو به عنوان هلدینگ مادر، از برنامههای توسعهای در شرکتهای زیرمجموعه، بر افزایش تولید و صادرات و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش به مشتریان تاکید کرد. وی در عین حال تصریح کرد: تامین قطعات خطوط تولید ایرانخودرو بهعنوان رسالت اصلی شرکتهای استراتژیک ایکیدو محسوب شده و ارکان مجموعه باید با تمام قوا در خدمت تولید و ارتقای کیفیت و رضایتمندی مشتریان بوده و با تولید مستمر و کیفی مانع از افت تولید در شرکت مادر باشند. رویایی همچنین در بازدید از پروژههای در دست اقدام، بر تسریع در اجرا و تکمیل پروژههای فعلی شرکتهای ریختهگری آلومینیوم و صنایع ریختهگری ایرانخودرو، از جمله پروژه بزرگ بازیافت ماسه و پروژههای مربوط به ساخت بلوک سیلندر و سرسیلندر موتور IK۳ و تجهیز خطوط ماشینکاری تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو، با اشاره به اهمیت نیروی انسانی متخصص و سختی کار موجود در فرآیند تولید، ضمن قدردانی از تمامی کارکنان، توجه ویژه به سربازان صف مقدم تولید و رضایتمندی آنان در مجموعه ایکیدو را مورد تاکید قرار داد. مواردی همچون بررسی ظرفیتهای خالی موجود برای افزایش MRP شرکتها و تعمیر و بازسازی ماشینآلات و راهاندازی خطوط ماشینکاری جهت استفاده از تمام ظرفیتها برای تامین بازار قطعات یدکی و استفاده از ظرفیتهای موجود در راستای افزایش صادرات و تکمیل پروژههای نیمهتمام و توجه به منابع انسانی بهعنوان سرمایه اصلی شرکتها از اهم موضوعات مورد تاکید در این بازدیدها بود.

تولید خودروهای سنگین

مدیرعامل ایرانخودرو دیزل گفت: این شرکت ظرفیت تولید و تحویل سالانه ۵ هزار و ۸۵۰ اتوبوس و میدلباس را دارد که با این ظرفیت بالای تولید داخل، نیازی به نگاه به بیرون و تامین محصول از خارج کشور و واردات اتوبوس دست دوم نیست.

جواد توسلیمهر درباره تحویل ۵۰۰ اتوبوس شهری گفت: ایرانخودرو دیزل ظرفیت تولید ۷ هزار و ۵۰۰ کامیون را در یک شیفت و بدون کسری قطعه دارد و در صورت تولید به صورت دو شیفت، امکان افزایش ظرفیت به ۱۵ هزار کامیون کمپرسی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ایرانخودرو دیزل برنامه تولید ۷ هزار و ۵۰۰ کشنده را دارد، گفت: بخش زیادی از این تعداد تولید شده است.

توسلیمهر تاکید کرد: وجود این ظرفیت بالا در ایرانخودرو دیزل به این معنی است که نیازی به واردات کشنده و کامیون دست دوم نیست، بلکه نیاز است تا حاکمیت از این ظرفیت تولید حمایت کند، در این صورت به اهدافی مانند کیفیت، اشتغال، صادرات، توسعه، محصولات نوین، تکنولوژی جدید و دانشبنیان با حمایت از تولید داخل دست خواهیم یافت. وی گفت: در حوزه کاری ما و شهرداریها اتفافات بسیار بزرگی رخ داده و تصمیمات خوبی اتخاد شده که ثمرات و تبعات خوبی برای کشور، سازمان شهرداریها و صنعت خودرو داشته است. مدیرعامل ایرانخودرو دیزل با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار اتوبوس شهری و ۲۰ هزار ون نیازمند نوسازی است، بیان کرد: بهدلیل حجم بالای جابهجایی مسافر در سطح کشور، حتی نیازمند افزایش ناوگان بیش از این تعداد نیز هستیم.

وی با بیان اینکه طبق قرارداد با مجموعه وزارت کشور، متعهد به تحویل دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس برای ۱۸ ماه و ۵ هزار ون برای ۱۴ ماه هستیم، گفت: نمونه نخست اتوبوس مورد تایید قرار گرفته و طبق قرارداد ۵۰۰ اتوبوس تا پایان ماه تحویل میشود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ون هنوز قراردادی اجرایی نشده است، اما درحالحاضر ۹۰۰ ون آماده تحویل داریم، گفت: با افزایش ظرفیتی که در سالن تولید رخ داد، میتوانیم زودتر از موعد، به تعهدات خود عمل کنیم. توسلیمهر با بیان اینکه به عنوان بزرگترین خودروساز تجاری خاورمیانه، برای پاسخ به نیازهای کشور، در حوزه اتوبوسهای بنز، در یک شیفت کاری قادر به تامین و تحویل سالانه هزار و ۵۰۰ هستیم، گفت: در همین حوزه، امکان تامین و تدارک سالانه دو هزار دستگاه به صورت CBU نیز وجود دارد. وی با اشاره به امکان تامین سالانه دو هزار اتوبوس ۱۸ متری برای سیستم وزارت کشور، تصریح کرد: ظرفیت تولید سالانه ۷ هزار ون در یک شیفت کاری نیز وجود دارد که در صورت نیاز، افزایش آن به دو برابر نیز میرسد و همچنین امکان تولید و تحویل سالانه دو هزار میدلباس وجود دارد که در صورت تنظیم قرارداد، تحویل این محصول از پایان سال صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل ایرانخودرو دیزل با اشاره به درخواست ۳۵۰ اتوبوس برقی، بیان کرد: به سرعت امکان تامین و تدارک این تعداد را داریم.

 

برچسب: خودرو ، صفحه ۳ ، ایران خودرو ، اتوبوس ، آمبولانس ، شماره ۲۲۰۲https://smtnews.ir/direct/23185

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |