12 آذر، 1401


کمبود بازرس و تضییع حقوق کارگران

شکایت از کارفرما افزایش یافت

دسته‌بندی: استان‌ها

1401/9/1 13:01
کمبود بازرس و تضییع حقوق کارگران

شکایت از کارفرما افزایش یافت

دسته‌بندی: استان‌ها
13:01:00 1401/9/1

بیراه نیست اگر چرخ‌های اقتصاد یک کشور را به قدرت بازوی کارگران گره بزنیم که اگر کارگری نباشد هیچ اندیشه‌ای و هیچ تولید دانش‌بنیانی به عمل نمی‌نشیند.

گرچه این گروه از وجاهت شغلی بالایی در جامعه برخوردار نیستند اما اگر تلاش و زور بازو و تخصص آنها در زمینههای مختلف صنعتی و غیر صنعتی نبود هیچ کارفرما و مهندس و تولیدکنندهای نمیتوانست ازآنچه علم و ثروت در اختیار او قرار داده بهره ببرد. برخی از این کارگران بهصورت خصوصی و برخی از دولت دستمزد خود را دریافت کرده و انجمنهای حمایتی معدودی هم برای این قشر از جامعه روی کارآمدند تا ایمنی و بیمه عمر و بیمه درمانی این قشر را تأمین کنند.

همهساله هم با توجه به درصد تورم سالانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، حداقل دستمزد کارگران افزایش مییابد اما تخلفات گستردهای هم در عدم پرداخت حقوحقوق کارگران روی میدهد که با توجه به عدم ثبات شغلی که بر جامعه کارگری حکمفرما است در بیشتر موارد کارگران سازش را بر شکایت ترجیح میدهند.

استان گلستان هم به دلیل نوع محیط کاری و شرایط جغرافیایی با پدیده مهاجرت و کارگران فصلی و سر گذر روبهرو است و همین سالانه مشکلات متعددی را ایجاد میکند.

بیمه نداریم

سلیمان مرادی یکی از کارگران سر گذر امامزاده عبدالله (ع) در تشریح وضعیت کارش به مهر گفت: همهروزه از خروسخوان به کنار خیابان آمده و چشممان به خودروهایی است که جلویمان ترمز میکنند.

وی بابیان اینکه بیمه ندارد، ادامه داد: بیشتر اوقات برایمان فرقی نمیکند سختی کار چقدر است و چقدر دستمزد میدهند همینکه کاری باشد تا شب شرمنده به خانه برنگردیم برایمان کافی است.

پیرمرد مهاجری که گویا از کشور افغانستان است هم به مهر گفت: بنده یک پسر معلول دارد و به دلیل اوضاع مالی دیگر کارگران گاهی به من لطف کرده و اجازه میدهند که کارفرما کار را به من بسپرد درصورتیکه ممکن است تا پایان روز شخصی برای کار به آنها مراجعه نکند.

در روابط کارگر و کارفرمایی بهصورت قراردادی هم عدم پرداخت حقوحقوق کارگر، توجه به نکردن به مطالبات کارگران و غیره مطرح بوده که گاه کار به شکایت میرسد.

در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم هم وعده حمایت از کارگران و بستههای حمایتی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق مطرح شد که این مسئله همفشار مضاعفی را به تولیدکنندگان و کارفرمایان وارد آورد.

۴۴ درصد جمعیت گلستان بیمه تأمین اجتماعی هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در خصوص وضعیت کارگران استان به خبرنگار مهر گفت: ۴۴ درصد از جمعیت استان بیمهشده تأمین اجتماعی و از جامعه کارگری محسوب میشوند.

بستههای حمایتی دولت کافی نیست

غلامرضا طالب افزود: حدود ۱۷۰ هزار نفر کارگرانی هستند که رابطه مزدی با کارفرما دارند و تعداد ۱۸ هزار نفر هم کارگران بیمهشده ساختمانی و یا همان کارگران سرگذر هستند.

وی با اشاره به ۹ هزار کارگر سرگذری که در صف بیمه هستند، بیان کرد: متأسفانه ازآنجاییکه سهمیه بیمه کارگران یارانهای بوده و دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، سازمان این تعداد را بیمه نمیکنند.

طالب گفت: تا مجلس مصوبهای در مورد کارگران بیمه نشده نداشته باشد، تأمین اجتماعی کاری نمیکند و بهطور میانگین این تعدادی که بیمه نیستند ممکن است فقط ۱۰ روز در ماه کار کنند و درآمدشان حتی به حداقل درآمد تعیینشده از سوی دولت نرسد.

وی تصریح کرد: دولت بستههای حمایتی در نظر گرفته اما با توجه به تورم این بستهها کافی نیست و زیبنده کشور نیست این قشر وفادار به نظام با مشکلات عدیده معیشتی روبهرو باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به کمبود بازرسان کار اشاره کرد و گفت: در سطح استان بازرسان بسیار کمی داریم و این خلأ با توجه بهسختی کار کارگرانی که عمدتاً کارگاه ثابتی ندارند مشکل زیادی ایجاد میکند و لازم است دولت و مجلس به آن ورود کنند.

۱۶ بازرس کم داریم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در مورد شرایط کارگران گفت: افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق کارگران و همچنین دهک بندی و افزایش یارانه معیشتی ازجمله بستههای حمایتی دولت سیزدهم بود که با توجه به افزایش تعداد یارانه بگیران بعید میدانم کارگری باشد که یارانه معیشتی دریافت نکند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: اداره کار با توجه به وظیفه اصلی خود، ابتدا حفظ و تثبیت اشتغال موجود و سپس ایجاد شغل جدید، سعی دارد در رابطه بین کارگر و کارفرما بیشتر حامی کارگران باشد.

وی متذکر شد: برای پایش تخلفات کارگر و کارفرما تنها ابزار ما بازرسان بوده و آنها ضابطان قضائی هستند، تعداد بازرسان باید در استان ۳۴ نفر باشد اما تنها ۱۸ نفر در این زمینه مشغول به کار هستند.

خواجه مظفری بیان کرد: در این خصوص مکاتباتی داشتیم تا از نیروهای اداری بهعنوان بازرس استفاده کنیم که درحالحاضر تنها یک نفر آموزشهای لازم را دیده و بعد از طی مراحل اداری به این ۱۸ نفر اضافه میشود.

۹ هزار کارگر گلستان بدون بیمه هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان بیان کرد: ۶۷ هزار کارگاه فعال در استان مشمول قانون کار بوده که ۲۷۸ هزار نیروی کار بیمهشده در آنها مشغول فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۷ هزار کارگر سر گذر و یا نیروی کار ساختمانی داریم که ۱۸ هزار نفر آنها مشمول بیمه کارگران ساختمانی دولتی هستند.

خواجه مظفری بیان کرد: چهار هزار نفر هم در انتظار تخصیص سهمیه بیمه از سمت تأمین اجتماعی بوده و پنج هزار نفر هم بدون بیمه هستند.

وی بابیان اینکه در ۷ ماهه نخست امسال سه هزار و ۲۹۶ دادخواه (شکایتنامه) داشتیم که اختلاف بین کارگر و کارفرما اعم از بیمه نشدن، مزایا ندادن و حقوق نگرفتن بود، اضافه کرد: تاکنون دو هزار و ۹۲۶ رأی صادر شد که از این تعداد، بین ۸۳۷ نفر سازش شد.

خواجه مظفری بابیان اینکه تعداد شکایات در ۷ ماهه امسال نسبت به سال قبل ۲۹۶ فقره بیشتر شده است، گفت: بسیاری از کارفرمایان معتقد هستند افزایش ناگهانی ۵۷.۵ درصدی حقوق کارگران برایشان سخت بوده و برخی هم با کارگران برای حقوق کمتر سازش کردند، وظیفه ما مکاتبه و پیگیری است و راهکار برونرفت از وضعیت فعلی هم فقط افزایش تعداد بازرسان است.

 

برچسب: اقتصاد ، صفحه ۱۵ ، دستمزد ، کارگران ، شماره ۲۲۰۴https://smtnews.ir/direct/23246

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |