12 آذر، 1401


ادامه ریتم کند نوسازی خودروهای آتش‌نشانی

تحریم، ایمنی را به کما برد

دسته‌بندی: صنعت خودرو

1401/7/6 03:43
دسته‌بندی: صنعت خودرو
03:43:00 1401/7/6

در حال ‌حاضر برای اطفای حریق، عملیات نجات و سایر خدمات امدادی و ایمنی، انواع خودروها مورداستفاده قرار می‌گیرند.

در حال حاضر برای اطفای حریق، عملیات نجات و سایر خدمات امدادی و ایمنی، انواع خودروها مورداستفاده قرار میگیرند. ماشین آتشنشانی هم یک وسیله نقلیه کمکی است که به همراه دیگر تجهیزات مکمل عملیات اطفای حریق را پیش میبرد. شاسی خودرو آتشنشانی بخش اصلی این خودرو است و سایر تجهیزات روی آن نصب میشوند. برای تولید خودرو آتشنشانی سبک، از وانت، ون و خودرو استیشن مناسب استفاده میشود.

حادثه در بسیاری از مواقع غیرقابل پیشبینی است و بهاصطلاح غیرمترقبه رخ میدهد: از همین رو ایمنی محصولات برای کاهش خطرات یکی از نکات مهم بهشمار میرود و میتواند در شرایط بغرنج سلامت افراد و محیط را تا حدودی تضمین کند. این روزها تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی از بازار راکد خود میگویند و اینکه تولید با کمترین تیراژ که گاهی حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد، در حال انجام است؛ فقط برای اینکه چراغ آن روشن بماند. در این بین تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی آتشنشانی معتقدند امروز دیگر شاسی کامیونی که مناسب بار و آتشنشانی باشد، تولید نمیشود. صمت به مناسبت روز ایمنی و آتشنشانی به ضرورت نوسازی خودروهای آتشنشانی پرداخته است.

ثبتسفارش وجود ندارد

یکی از تجهیزات مهم در حوزه خودروهای آتشنشانی، کاربری آن است.  محمد علیزادهبرمی، نایبرئیس انجمن کاربریسازان کشور درباره وضعیت تولید تجهیزات خودروهای آتشنشانی به صمت گفت: ثبتسفارش انجام نمیشود، زیرا نوسازی و بهسازی خودروهای آتشنشانی جزو اولویتهای نخست دولت نیست و در اولویتهای بعدی قرار دارد. وی افزود: چالش دوم مسئله ساخت شاسیها است که تعدادشان بسیار کم و قیمتشان چند برابر شده است.

چون نرخ شاسیها بسیار گران شده و تعدادشان نیز محدود است شرکتهای خودروساز کار ساخت کاربری این خودروها را هم خودشان انجام میدهند. او ادامه داد: در این باره انجمن کاربریسازان کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کرد اما کسی در این باره پاسخگو نیست. با این شرایط مشتری وجود ندارد و وقتی مشتری نباشد ساخت تجهیزات موردنیاز ایمنی و خودروهای آتشنشانی بیمعنی است.

ظرفیت تولید

علیزادهبرمی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه شرکتهای فعال در این حوزه عنوان کرد: در حالی که ظرفیت تولید شرکتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کاربری در سال است، گاهی ماهانه حتی یک سفارش هم داده نمیشود. او گفت: وضعیت فعلی، موجب نارضایتی فعالان این صنف (فعالان تجهیزات ایمنی خودروهای آتشنشانی) شده و در این زمینه دولت هم بودجه کافی در اختیار ندارد.

بودجه و دغدغه نوسازی

نایبرئیس انجمن کاربریسازان کشور در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شهرداریها یکی از نهادهای اصلی خرید خودروها و تجهیزات آتشنشانی هستند که چون وزارت کشور بودجه کافی را در اختیارشان قرار نمیدهد، باوجود فرسودگی ناوگان خیلی دغدغه نوسازی ندارند. علیزادهبرمی یادآور شد: براساس برنامهریزی دولت در زمینه نوسازی ناوگان حملونقل و ایمنی، قرار بود در بخش خودروهای سنگین که خودروهای آتشنشانی نیز در آن جای میگیرند، سالانه ۱۲۰ هزار خودرو نو جایگزین خودروهای سنگین و نیمهسنگین فرسوده شود.  این برنامه در انجمن کاربریسازان کشور هم دنبال میشد، اما متاسفانه با اعمال تحریم ازسوی امریکا موضوع به فراموشی سپرده شد. در واقع بیش از ۳ سال است که سفارش تجهیزات ایمنی برای خودروهای آتشنشانی در سطح بسیار پایینی داده میشود.

مشکلات پیش رو

در ادامه علیرضا صادقی، از کارشناسان حوزه تولید تجهیزات ایمنی برای خودروهای آتشنشانی درباره وضعیت تولید این تجهیزات به صمت گفت: شرایط چند سالی است که مناسب نیست و بیشتر فعالان این صنف نیمهفعال هستند. بیثباتی قیمت در بازار شاسیها و محصولات موردنیاز از مشکلات تولید این خودروها است. همچنین قراردادها براساس مناقصه منعقد میشود و از آنجایی که به سرانجام رسیدن قراردادها معمولا بین ۲ تا ۳ ماه زمان میبرد، مشخص نیست قیمتها در این مدت چه تغییراتی خواهد داشت؛ از این رو شرکتهای فعال در بخش تجهیزات ایمنی رغبتی به شرکت در مناقصات ندارند.

وی افزود: موضوع دیگر تامین قطعات موردنیاز باتوجه به شرایط تحریم است که بسیار سخت انجام میشود و این مسئله هم نوسازی و بهسازی تجهیزات خودروهای آتشنشانی را با اماواگرهایی مواجه کرده است.

صادقی هم در ادامه سخنان خود به موضوع تولید شاسی در کشور اشاره کرد و گفت: چون تیراژ تولید شاسی در کشور بسیار پایین است، کمبود عرضه سبب شده نرخ شاسیها نامتعارف باشد. در چنین وضعی تولید تجهیزات نیز به کما رفته است.

نیازمندی کشور چقدر است؟

این کارشناس حوزه ساخت تجهیزات در تشریح میزان نیازمندی کشور به تولید خودروهای آتشنشانی و تجهیزات ایمنی آن بیان کرد: نیازمندی کشور بستگی به نیاز سازمانهای مختلف دارد که این عدد از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت میکند؛ بهعنوان مثال میزان نیازمندی شهرداریها با شهرکهای صنعتی بسیار متفاوت است. در هر حال آنچه مسلم است اینکه اگر ثبات در نرخ شاسی خودروهای آتشنشانی وجود داشته باشد، شرکتهای سازنده تجهیزات ایمنی و کاربریسازان با اطمینان بیشتری میتوانند در مناقصات شرکت کنند و تیراژ تولید خود را افزایش دهند.

او گفت: تا بودجه موردنیاز نوسازی و بهسازی ناوگان آتشنشانی و تجهیزات ایمنی تامین نشود، مشکلات موجود ادامه خواهد داشت. وی تصریح کرد: بودجه عمرانی سازمانها کاهش پیدا کرده؛ از همین رو نوسازی تجهیزات خودروهای آتشنشانی دیگر جزو اولویت آنها محسوب نمیشود. صادقی در پایان اظهار امیدواری کرد با افزایش تیراژ تولید شاسی، مشکلات حوزه تجهیزات ایمنی نیز رفع شود.

مشکل تولید ادامه دارد

سید منصور امامی، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتشنشانی درباره وضعیت تولید و بازار تجهیزات ایمنی به صمت گفت: خودرو آتشنشانی از دو قسمت اصلی و چند بخش فرعی تشکیل شده؛ بخش اصلی شاسی و قوای نیرو محرکه که دارای اهمیت بسیاری است. در این بخش در داخل کار زیادی انجام نشده تا قدرت لازم برای اطفای حریق ایجاد شود.

وی افزود: در تولید خودروهای آتشنشانی مشکل داریم و معمولا خودروسازان این نوع خودروها را وارد میکنند و تعداد کمی در داخل مونتاژ میشود.

این فعال صنعت با بیان اینکه در این بخش پیشرفتی حاصل نشده، ادامه داد: این مسئله مربوط به مشکل کلان صنعت خودرو کشور است؛ بنابراین مدلها قدیمی شده اما شرکتها نتوانستند خود را بروزرسانی کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی آتشنشانی از رده خارج کردن ماشینهای قدیمی و جایگزینی آنها با مدلهای جدیدتر است.

هوشمندسازی تجهیزات

امامی در ادامه سخنان خود به بخش دوم خودروهای آتشنشانی اشاره کرد و گفت: تجهیزات ایمنی بخش دوم این خودروها را تشکیل میدهد که در این زمینه پیشرفت بیشتری در داخل حاصل شده است. بهعنوان مثال، مدیریت آبپاشها هوشمند شده و این سیستم امکان کنترل از راه دور را دارد؛ علاوه بر اینکه به لحاظ کیفیت قابلرقابت با نمونههای خارجی هستند.

این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتشنشانی عنوان کرد: پس از حادثه پلاسکو ۵ تا ۶ شرکت داخلی با مشارکت یکدیگر سعی کردند استانداردهای لازم برای آبپاشها را تدوین کنند. پیش از این استانداردی در این زمینه تدوین نشده بود. این شرکتها ۲ تا ۳ سال روی این پروژه کار کردند تا در نهایت مولفههای استانداردی آماده
شد.

او یادآور شد: آزمایشگاههایی هم برای تست تجهیزات آبپاش راهاندازی شده و مشکلات کمتری در این زمینه داریم.

داخلیسازی تجهیزات موردنیاز

امامی با بیان اینکه خرید خارجی در حوزه تجهیزات آتشنشانی برای ایمنی ساختمانها به کمترین میزان خود رسیده، گفت: پیشتر این تجهیزات ۱۰۰ درصد وارداتی بود که با داخلیسازی آنها بهویژه در چند سال اخیر، وابستگی ارزی در حال کاهش است.

عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتشنشانی اظهار امیدواری کرد در آیندهای نزدیک بیش از ۸۰ درصد این قطعات در داخل تولید شوند.

این فعال صنعت ایمنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خودروهای آتشنشانی، گفت: خودروهای آتشنشانی در چند سال اخیر نوسازی نشده و بهلحاظ فناوری، مانند تجهیزات ایمنی ارتقا پیدا نکردهاند. ساختمانها آتش میگیرند و امکانات لازم برای اطفای حریق بهنگام وجود ندارد؛ بنابراین میتوان گفت در این بخش امکانات موجود پاسخگو نیست.

امامی درباره تغییرات فناوری در خودروهای آتشنشانی فعال در جهان گفت: مهمترین موضوع هوشمندسازی این خودروهاست. بهعنوان مثال خودروهای روزآمد هنگام رانندگی هم میتوانند عملیات اطفای حریق انجام دهند و دیگر لازم نیست در جایی ثابت ایستاده باشند. همچنین در جهان امروز که ساخت برجهای بلند در حال افزایش است، نردبانهای بسیار بلند طراحی شده و در تجهیزات ایمنی خودروهای آتشنشانی برای ساختمانهای مرتفع مورداستفاده قرار میگیرند. بهتازگی هم پهپادهایی برای این کار ساخته شده که خودروهای آتشنشانی را پشتیبانی میکنند و اطلاعات لازم را در اختیار کاربران این خودروها قرار میدهند.

عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتشنشانی اضافه کرد: نخست این پهپادها به شناسایی نقطه حریق و طبقه موردنظر میپردازند و در ادامه خودروهای آتشنشانی وارد عمل میشوند؛ بنابراین پیشرفتهای زیادی در فناوری خودروهای آتشنشانی در جهان حاصل شده است.

میزان خودکفایی

در ادامه نوید مجیدنیا، یکی از کارشناسان حوزه ساخت تجهیزات ایمنی خودروهای امدادی و آتشنشانی درباره وضعیت تولید در این بخش به صمت گفت: شرایط تولید خودروهای امدادی که ماشینهای آتشنشانی هم شامل آن میشود، مناسب است و زیرساختهای لازم وجود دارد. تولید در این بخش نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر شده و تجهیزاتی که پیشتر از خارج وارد میشد، مانند انواع پمپها، مانیتورها، بدنه، سیستمهایی که ارتباط بین تجهیزات را برقرار میکنند و... امروز در داخل ساخته و تامین میشود.

وی افزود: چالشی که در حال حاضر در تولید تجهیزات وجود دارد این است که سازمانهای خریدار این تجهیزات، بودجه کافی در اختیار ندارند و باوجود فرسودگی تجهیزات و نیاز به جایگزینی و نوسازی، نمیتوانند بهسازی را انجام دهند؛ بنابراین بین رشد سرمایهگذاری و نیازمندی آنها همخوانی وجود ندارد، این در حالی است که تعداد کاربریسازان نسبت به نیاز کشور افزایش یافته و در حال حاضر شرکتهای فعال در این حوزه زیاد هستند، اما تقاضا ندارد. او اضافه کرد: البته سطح کیفی محصولات شرکتهای فعال در حوزه تجهیزات و کاربری خودروهای امدادی از جمله آتشنشانی با یکدیگر متفاوت است و تعداد محدودی از تولیدات مجهز به فناوری روز هستند.

بومیسازی فناوری ساده در کشور

مجیدنیا درباره داخلیسازی تجهیزات تصریح کرد: بخشی از تجهیزات ایمنی که از فناوری سادهتری برخوردارند در داخل تولید میشوند و در تامین آنها مشکلی وجود ندارد، اما گاهی نیاز مشتریان به تجهیزاتی با فناوری بالاتر است که شرکتهای خاص و محدودی در جهان، تولیدکننده آن هستند و برای تمام متقاضیان این محصولات، تامین تجهیزات میکنند. این شرکتها عموما در اروپایشرقی مستقر هستند.

او درباره این تجهیزات عنوان کرد: مانیتورهای برقی که بهصورت اتومات کار میکنند، پمپهای برقی و... از جمله محصولاتی هستند که ازسوی شرکتهایی محدود در جهان تولید میشوند. البته برخی مجموعههای دیگر در جهان بعضی از این تجهیزات را تولید میکنند، اما کیفیت قطعات شرکتهای مادر و دارای برند، قابلمقایسه با محصولات این مجموعهها نیست. کیفیت تجهیزات ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مثلا در خودروهای آتشنشانی که ممکن است عملیات زیادی با آنها انجام شود، کیفیت تجهیزات دارای اهمیت زیادی است.

او بیان کرد: در شرایط تحریمی برقراری ارتباط با این شرکتها برای ما سخت شده و به همان نسبت خرید و تامین تجهیزات با چالش مواجه است.

نیاز مشتری و سرمایهگذاری جدید

مجیدنیا درباره تعداد خودروهای نیازمند نوسازی و نیز تجهیزاتی که باید بهسازی شوند، گفت: سازمان آتشنشانی نوسازی قطعات و تجهیزات را در صورت نیاز، انجام میدهد. بهعنوان مثال اگر پمپ آسیبدیده باشد تعویض میشود، اما خودروها مشمول قانون نوسازی ناوگان حملونقل فرسوده کشور میشوند و باید نوسازی این خودروها هم در قالب پروژه نوسازی تجاریهای فرسوده انجام شود.

او اضافه کرد: اگر بخواهیم خودرو جدیدی را جایگزین ماشینهای آتشنشانی فرسوده کنیم نیاز به سرمایهگذاری داریم و اینکه باید توجه کنیم مشتری چه میخواهد.

سخن پایانی

آنچه مسلم است نوسازی خودروهای امدادی از جمله ماشینهای آتشنشانی در دام تحریم به فراموشی سپرده شده است. باتوجه به کاهش تیراژ تولید شاسی و خودروهای مخصوص آتشنشانی، به همان نسبت نیز تولید تجهیزات ایمنی کاهش یافته و کاربریسازان به حالت نیمهفعال درآمدهاند. البته در این زمینه بهدلیل افت تیراژ شرکتهای خودروساز با تولید محدود شاسی، ساخت کاربری را نیز در یکی از زیرمجموعههای خود به سرانجام میرسانند و به این ترتیب شرکتهای خصوصی فعال در این بخش (تجهیزات ایمنی) با کمترین سفارش روبهرو هستند. در این باره شکایتهایی ازسوی کاربریسازان خودروهای امدادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت شده که هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردهاند.

 

 

 


نویسنده: فاطمه امیراحمدی
برچسب: دولت ، صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۲۱۶۰ ، خودرو آتش نشانی ، تجهیزات آتش نشانیhttps://smtnews.ir/direct/22449

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |