یکی از ارزان ترین خودروهایی که در حال حاضر برای فروش در سایت ها آگهی شده یک پیکان سدان ساخت سال ۱۳۷۸ است. این پیکان ۱۷۸ هزار کیلومتر نیز کارکرد دارد و صاحبش برای آن قیمت ۱۷ میلیون تومان در نظر گرفته است. در ادامه تصویر این آگهی آورده شده است.