15 آذر، 1401


در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان مطرح شد

بانکداری الکترونیک زیر سایه پهنای باند

دسته‌بندی: بانک و بیمه

1401/8/7 10:14
در گفت‌وگوی صمت با کارشناسان مطرح شد

بانکداری الکترونیک زیر سایه پهنای باند

دسته‌بندی: بانک و بیمه
10:14:00 1401/8/7

«پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران دچار اختلال شده و تلاش‌ها برای دسترسی به این سایت بی‌نتیجه ماند.»

«پایگاه اینترنتی بانک مرکزی ایران دچار اختلال شده و تلاشها برای دسترسی به این سایت بینتیجه ماند.» «سایت بانک مرکزی دچار اختلال و از دسترس خارج شد، شبکه شتاب بینبانکی دچار اختلال شده است.» «جابهجایی پول بهصورت کارت به کارت فعلا امکانپذیر نیست» و... اینها تیتر برخی از خبرهایی است که در زمان کاهش پهنای باند اینترنت کشور روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت.

در آن بازه زمانی اختلال در شبکه اینترنت به حدی گسترش و دسترسی به امکانات بانکی کاهش یافت که برخی گمانهزنیها حکایت از هک شدن سایت بانک مرکزی و برخی بانکها داشت. هرچند این اخبار خیلی زود تکذیب شد و علت اختلال در سایت بانک مرکزی کندی در شبکه اینترنت کشور اعلام شد، اما همین موضوع میتواند زنگ هشداری بر ناایمنی شبکهای باشد که بستر الکترونیکی تمامی بانکهای کشور است. از سوی دیگر محدودیتهای اینترنتی هفتههای اخیر مشکلاتی را برای بسیاری از شهروندان از صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و پلتفرمی گرفته تا مخاطبان شبکههای بانکی ایجاد کرده است. صمت بهمناسبت روز جهانی اینترنت با کارشناسان حوزه فناوریهای نوین بانکی درباره آثار محدودیت پهنای باند اینترنت بر عملیات بانکی گفتوگو کرده است.

زیرساختهای اینترنت بانکی کشور سالم است

رضا قربانی، کارشناس فناوریهای مالی درباره نقش اینترنت در سیستم بانکداری به صمت گفت: کاهش پهنای باند اینترنت بیشک به کسبوکارهای اینترنتی آسیب زده و حتی این مشاغل را به نابودی کشانده و درآمدشان را به صفر رسانده است. کاهش گردش مالی این کسبوکارها در چرخش نقدینگی سیستم بانکی کشور مشهود است، اما زیرساختهای اینترنتی کشور که شبکه بانکداری الکترونیک بر آن استوار است کاملا سالم است.

اختلال موقتی

وی افزود: اختلال ایجادشده در شبکه اینترنت بانکها کاملا موقتی بود و با تدبیر دولت برای تسریع و سهولت در انجام امور مالی و بانکی مشکل اختلال و پهنای باند اینترنت شبکه بانکی کشور مرتفع شد.

قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا بروز اختلال در سرویسدهی آنلاین برخی بانکهای کشور میتواند در نتیجه هک سیستمهای مالی این واحدها باشد، گفت: خیر، امنیت شبکه پایدار سیستم بانکی بسیار بالاست و هک این شبکه تقریبا غیرممکن است؛ بنابراین بروز هر گونه اشکال و اختلالی در عملیات بانکی در نتیجه کاهش پهنای باند اینترنت کشور یا بروزرسانی زیرساختهای اینترنت شبکه بانکی است.

 هشدار جدی

وی با اشاره به اینکه شهروندان هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، باید به هشدارها دقت کنند، گفت: اگر نکات پیشگیرانه و هشدارها بهدرستی به کار گرفته نشود، زمینه سرقت اطلاعات بانکی و مالی مشتریان توسط خودشان فراهم خواهد شد.

قربانی با تاکید بر ضرورت توجه همهجانبه مشتریان شبکه بانکی به رعایت نکتههای امنیتی در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، افزود: متاسفانه باوجود تاکیدات بسیار مبنی بر توجه شهروندان در استفاده درست از نرمافزارهای بانکی، کماکان سوءاستفاده کلاهبرداران از کمبود آگاهی مشتریان بانکها در زمینه حفظ اطلاعات حساب ادامه دارد.

این کارشناس فناوریهای مالی یادآور شد: اساسا سیستمهای بانکی و امنیت آنها در تمام دنیا بهقدری حساس هستند که مدیران بانکها در ارتقای امنیت شبکه سختگیرانهترین قوانین را اعمال میکنند.

زیرساخت امن

قربانی در پاسخ به این پرسش که بانک چگونه میتواند زیرساختهای یک شبکه اینترنت امن را فراهم کند، عنوان کرد: هر بانک در زمینه آیتی دو استراتژی قابلدسترس دارد؛ یکی اینکه تمام سازکارهای لازم برای امنیت شبکه در درون بانک ایجاد و ساماندهی شود. دوم اینکه بانکها با استخدام استراتژیستهای آیتی امنیت شبکه بانک و شرکتهای وابسته را برقرار سازند.

وی با بیان اینکه باتوجه به توسعه فناوری و دادههای آماری برنامهریزیهای بانکی نیز برمبنای دادههای آماری الکترونیک است و تجربیات فردی دیگر جایگاهی در این زمینه ندارد، گفت: در گذشته فردیکه کار بانکی میکرد، باید با اتکا به سوابق و تجربیات شخصی برای برنامهریزی یا تصمیم روزمره اقدام میکرد، اما اکنون باتوجه به گستردگی شبکه اینترنت و وابستگی بانکها به این شبکه مدیران باید با اتکا به دادههای الکترونیک بر بستر اینترنت امن به اخذ تصمیمهای کلان بانکی بپردازند تا خطاهای فردی در این بخش کاهش یابد.

تاکید بر امنیت شبکه

وی از جمله چالشهای واحدهای فناوری اطلاعات بانکها در تامین امنیت شبکه بانکی را همکاری نکردن بانک مرکزی دانست و گفت: یکسان بودن رویه مجوزدهی بانک مرکزی برای تمامی بانکها به امنیت شبکه آسیب میزند و روش درستی نیست؛ بهعنوان مثال اگر به برنامه نرمافزاری موبایل بنکینگ مجوز داده نشود، هیچ بانکی قادر به دریافت این مجوز نخواهد بود. بنابراین اعمال محدودیت ازسوی بانک مرکزی باعث تشابه سرویسهای بانکی و شکلگیری زیرساختهای یکسان میشود که این مسئله کاملا به ضرر امنیت شبکه بانکی است.

این کارشناس فناوریهای مالی با اشاره به نقش پررنگ بکارگیری فناوری نوین در بستر اینترنت تصریح کرد: بانکداری الکترونیک موجب کاهش فاصله جغرافیایی و زمانی بین بانک و مشتری شده است. این فرآیند همچنین کاهش هزینههای ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول را بهدنبال داشته و منجر به افزایش رقابت بین بانکها شده است. بالا رفتن کیفیت خدمات از دیگر مزایای استفاده از فناوری نوین در بستر اینترنت برای بانکها است که در نهایت موجب تغییر ساختار هزینهای بانکها و بهینه شدن صنعت بانکداری کشور میشود.

انجام مراودات در بستر جهانی

قربانی درباره چگونگی استفاده از اینترنت ملی در مراودات بینبانکی در شبکه بینالمللی گفت: اینترنت مورداستفاده در سیستم بانکی کشور بر پایه فیبر نوری مجزایی است که بانکها از وزارت ارتباطات دریافت میکنند.

 این پهنای باند در قالب VSAT در اختیار کلیه بانکها قرار گرفته است. در زمینه مبادلات خارجی نیز از همین شبکه استفاده میشود. کلیه مراودات مالی بینالمللی ایران براساس استانداردهای جهانی و در بستر اینترنت جهانی انجام میشود و تنها دلیل بروز اختلال در مراودات بینبانکی، اختلال در پهنای باند است.

این کارشناس فناوریهای مالی با اشاره به اینکه قطعی اینترنت به صرافیهای رمزارز زیان وارد کرد، بیان کرد: قطع اینترنت و کاهش پهنای باند به صرافیهایی که محل تبادل ارزهای دیجیتال هستند خسارتهای زیادی وارد کرده است.

انجام تمام امور بانکی با بانکداری متمرکز

امیرحسین راد، کارشناس فناوریهای مالی درباره نقش اینترنت در سیستم بانکداری به صمت گفت: E-banking یا همان بانکداری الکترونیک یکی از مهمترین تحولات صنعت بانکداری است. بر این اساس نهادینهسازی سامانههای بانکداری متمرکز در بانکها انجام گرفته است.

وی افزود: با ایجاد و گسترش بانکداری متمرکز، تمامی عملیات مربوط به انتقال، پرداخت، مغایرتگیری و دیگر عملیات رایج بانکها بهصورت متمرکز در پایگاه داده ستادی هر بانک ثبت میشود. با این روش مشتریان برای انجام عملیات بانکی به مراجعه حضوری به شعبه نیاز ندارند.

پهنای باند ضروری

این کارشناس فناوریهای مالی توضیح داد: با گسترش بانکداری دیجیتال و روی آوردن مردم به استفاده از خدمات آنلاین، موسسات مالی و بانکها هم به فراهم کردن هرچه بیشتر بسترهای موردنیاز این کار اقدام کردهاند، این در حالی است که یک شبکه اینترنت پایدار با پهنای باند مناسب از جمله نیازهای مهم این برنامه بهشمار میرود.

وی درباره نقش اینترنت در مراودات مالی اذعان کرد: خلاف بانکداری سنتی که محدود به زمان مشخصی در طول روز میشود، بانکداری اینترنتی عملا فعالیتهای اقتصادی را ۲۴ساعته کرده است. این موضوع در صورت وجود بازاری پویا، امکان رشد بالاتری را برای اقتصاد کشورها فراهم میکند. بهطور کلی بانکداری دیجیتال منجر به تسهیل در روند معاملات تجاری خرد و کلان شده و جزءجدانشدنی و ضروری کسبوکارهای فعال در بستر فضای مجازی و استارتآپها که آینده اقتصادی جهان را رقم خواهند زد، است. راد با تاکید بر اهمیت امنیت سیستم بانکداری در رشد اقتصاد کشور تاکید کرد: سیستم بانکداری اینترنتی یا همان دیجیتال در ایران بسیار پایدار است و تراکنشهای شتابی بالا در سیستم بانکی کشور مرهون امنیت شبکه بانکداری دیجیتال است. از سوی دیگر با گسترش بانکداری دیجیتال و کاهش شعب فیزیکی میزان هدررفت منابع انرژی نظیر برق و کاغذ کاهش یافته و در زمان نیز صرفهجویی میشود که همگی موارد تاثیرگذاری در زمینه رشد اقتصادی هستند. باتوجه به این مزایا میتوان با تاکید بر حفظ امنیت سیستم بانکی به رشد اقتصادی بالاتری دست یافت.

امنیت سایبری

وی مهمترین چالش بانکداری دیجیتال را ایجاد امنیت سایبری و فضای امن تبادل اطلاعات دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد کوچکترین نقص امنیتی اعتماد مشتریان به خدمات اینترنتی بانکها سلب میشود که این موضوع در طولانیمدت منجر به ورشکستگی بانکها خواهد شد.

این کارشناس فناوریهای مالی درباره علت سرقت از حسابهای شخصی افراد تصریح کرد: مدیریت امنیت شبکه بانکی، یکی از مهمترین چالشهای بانکداری دیجیتال است. اگر سرقت بهخاطر هک شدن سیستم بانکی در بستر اینترنت نباشد، به این معناست که فرد اطلاعات شخصی حساب را در اختیار غیر قرار داده که در این شرایط برای جلوگیری از سرقت کاری از بانکداری دیجیتال بر نمیآید.

وی وجود زیرساختهای فناوری اطلاعات و پهنای باند اینترنت قوی را جزو ملزومات بانکداری اینترنتی دانست و گفت: بانکداری دیجیتال بهشدت به اینترنت قوی وابسته است تا ضمن تسهیل امر بانکداری در داخل کشور به تجارت بینالمللی نیز کمک کند.

اختلال در آپ

راد با اشاره به علت بروز اختلالات اخیر در سیستم بانکداری دیجیتال کشور گفت: در ماه گذشته سیستم بانکداری دیجیتال کشور بهدلیل کاهش پهنای باند چند روزی دچار اختلال شد که با همکاری دولت و نظارت بانک مرکزی این مسئله خیلی زود رفع شد.

وی با اشاره به اینکه نرمافزار پرداخت آپ همچنان دارای مشکلاتی است، بیان کرد: نرمافزار پرداخت آپ ربطی به سامانههای دیجیتال بانکها ندارد و معمولا تحت نظارت شرکتهای خصوصی برای سهولت در دسترسی به درگاههای بانکی مورداستفاده قرار میگیرد؛ بنابراین بروز مشکلات و انجام نشدن تراکنش بهواسطه این درگاهها مربوط به کاهش پهنای باند یا هر مشکل دیگر در سیستم اینترنتی آنها است. بنا بر آنچه گفته شد بهتر است در این شرایط متقاضیان دریافت خدمات بانکی بهطور مستقیم از طریق «بانک همراه» اقدام به انجام عملیات بانکی کنند.

سخن پایانی

استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال نیازمند یک دانش حداقلی در زمینه فناوری اطلاعات و دسترسی به زیرساختهای دیجیتال نظیر دستگاه تلفن همراه هوشمند و اینترنت است. فراهم کردن زیرساختهای فناوری اطلاعات و پهنای باند اینترنت از عوامل تسریع خدمات بانکداری دیجیتال است. بانکداری دیجیتال بهمنزله پلی است که مشتری را به خدمات بانکی موردنیاز میرساند. در این شیوه نوین بانکداری که در بستر اینترنت خدمترسانی میکند، خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به شعبه و بهصورت ۲۴ساعته ارائه میشوند، اما در مواردی استثنا و در شرایطی که امکان استفاده از امکانات ارائهشده در بانکداری دیجیتال وجود نداشته باشد یا دسترسی به آن کمی سخت شود، شعب فیزیکی بهترین گزینه برای انجام امور بانکی هستند.

 


نویسنده: مریم غدیرپور
برچسب: بانک ، بانک مرکزی ، صحفه ۱۴ ، مریم غدیرپور ، استراتژی ، شماره ۲۱۸۳https://smtnews.ir/direct/22861

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |