06 مهر، 1401

با حضور رئیس هیات‌عامل ایدرو انجام شد

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های صنعتی استان مرکزی

دسته‌بندی: صنعت

1401/6/20 10:16
با حضور رئیس هیات‌عامل ایدرو انجام شد

افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های صنعتی استان مرکزی

دسته‌بندی: صنعت
10:16:00 1401/6/20

رئیس هیات‌عامل ایدرو در سفری به استان مرکزی، چندین طرح و پروژه را افتتاح و کلنگ‌زنی کرد.

گروه صنعت: با حضور علی نبوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، استاندار مرکزی، نماینده مردم محلات و دلیجان و مدیران این استان، چندین طرح صنعتی افتتاح و کلنگزنی شد.

صمتعلی نبوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامههای جداگانهای طرح فیلتر پرس معدن مس محمدآباد دلیجان و کارخانه تولیدی تریکو گلزار را افتتاح کرد.

بهگزارش تیدرونیوز، با افتتاح طرح فیلتر پرس معدن مس محمدآباد، پساب معدنی موجود جداسازی میشود و به فرآیند استفاده مجدد باز میگردد.

در ادامه حضور رئیس هیاتعامل ایدرو، طرح توسعه استحصال کنسانتره آهن از باطلههای کارخانه مس نیز کلنگزنی شد. همچنین با حضور نبوی و هیات همراه، واحد تولیدی تریکو گلزار در شهرستان محلات با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغال مستقیم ۵۴ نفر به بهرهبرداری رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر یکروزه خود به استان مرکزی، از صنایع سنگ سنگستان نیز بازدید کرد.

نبوی در پایان برنامههای خود در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حضور میدانی مدیران در محیط واحدهای صنعتی و بررسی مشکلات این واحدها، ابراز امیدواری کرد با سرمایهگذاریهای انجامشده نرخ اشتغال منطقه بهبود پیدا کند.

گفتنی است در برنامهای دیگر با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیروگاه ۱۲ مگاواتی کارخانه سیمان انارک با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیاردی به بهرهبرداری رسیده بود.

انعقاد تفاهمنامه همکاری

تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان در جلسه دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منعقد شد.

بهگزارش روابطعمومی سازمان مدیریت صنعتی، این سازمان از زیرمجموعههای ایدرو بوده که در طرحهای آموزشی فعالیت گستردهای دارد.

طی تفاهمنامهای که بین سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان منعقد شد، پیشبرد اهداف و چشمانداز نظام نخبگانی مطلوب در سند راهبردی کشور در امور نخبگان در چارچوب ارزشهای اسلامی-ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف فراهم کردن زمینههای مناسب برای جذب و اشتغال نخبگان و مستعدان برتر در حوزه صنعت بوده است. موضوع این تفاهمنامه همکاری در حوزههای آموزش، پژوهش، فناوری، برگزاری همایش، تورهای صنعتی، تعاملات بینالمللی، انتشار مشترک کتاب و سایر زمینههای مرتبط با نخبگان و دانشآموختگان برتر دانشگاههاست.

صمتبنا به این گزارش، ابوالفضل کیانیبختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این جلسه با بیان ظرفیتهای این سازمان در حوزه آموزش، مشاوره، اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبهبندی درباره دورههای تخصصی و عالی آموزش سخنانی اظهار کرد.

کیانیبختیاری در بخشی از سخنان خود، آمادگی سازمان مدیریت صنعتی را برای تسهیل در جذب نخبگان با استفاده از سامانه هدایت شغلی و کانونهای ارزیابی این سازمان اعلام کرد. در این جلسه ناصر باقریمقدم، قائممقام رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز طی سخنانی گفت: سازمان مدیریت صنعتی از برندهای خوشنام در حوزه آموزش و مشاوره است. بنیاد ملی نخبگان و سازمان مدیریت صنعتی میتوانند در کنار هم زنجیره بهمرسانی و اثربخشی نخبگان در صنعت را کامل کنند.

در پایان، طرفین ضمن امضای تفاهمنامه همکاری همهجانبه بر موارد زیر تاکید کردند:

- برگزاری رویدادهای شناسایی و شبکهسازی نخبگان؛

- توسعه هستههای حل مسئله و کانونهای تفکر در جوار صنعت؛

- کمک به اجرای دورههای پسادکتری (Post Doc) در بخشهای صنعتی؛

- کمک به اشتغال نخبگان با کمک سامانه هدایت شغلی سازمان مدیریت صنعتی؛

- برگزاری کانونهای ارزیابی ویژه نخبگان؛

- تکریم و الگوسازی نخبگان با تاکید بر الگوهای بخش صنعت؛

- برگزاری مشترک نشستهای آشنایی با درس آموختههای نگهداشت نخبگان؛

- طراحی نظام رتبهبندی و جایزه نخبگان مدیریت، صنعت و اقتصاد همراه با تدوین مشوقهای لازم؛

- طراحی نظام رتبهبندی و جایزه سازمانهای نخبهپرور با اعطای مشوقهای مرتبط.

در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری مشترک با امضای ابوالفضل کیانیبختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و عباس ابراهیمی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان منعقد و مبادله شد.

برچسب: صفحه ۳ ، معدن ، تجارت ، سیمان ، شماره ۲۱۴۸https://smtnews.ir/direct/22227

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |