12 آذر، 1401


اسلحه جهان آینده کلاشینکف نیست

دسته‌بندی: صنعت ، اخبار روز

1401/8/30 08:15

اسلحه جهان آینده کلاشینکف نیست

دسته‌بندی: صنعت ، اخبار روز
08:15:00 1401/8/30

ناصر بزرگمهر مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی صمت

ناصر بزرگمهر مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی صمت در همایش مدیران معدن، صنایع وابسته و حملونقل سراسری که توسط گروه صنعتی آمیکو برگزار شد، گفت: آنچه در جهان امروز اتفاق میافتد از واژه مدیریت نشأت میگیرد و همه پیشرفت و پسرفت هر موضوع و سازمانی به مدیریت مربوط است. در ۳۰ سال گذشته صدها یادداشت و مقاله با تمرکز بر واژه مدیریت نوشتهام و اعتقاد دارم که همه گرفتاریها از مدیران است، مستنداتی وجود دارد که نشان میدهد تمام ریاست جمهوریها در ادوار گذشته، در پایان ریاست خود از تاثیر مدیریت ناتوان و یا مدیران توانا در دوران خود نام بردهاند و همه مشکلات را به مدیریت مربوط کردهاند.

وی در ادامه گفت: محصولاتی که امروز معرفی شد یک بحث ثانویه دارد که موضوع آن رقابت است. قرار نیست در تمامی تاریخ سرزمین ما ایزوله و تحت عنوان برجام و غیره تنها بماند. زمانی که بحث رقابت پیش میآید باید ببینیم در چه حد آمادگی وجود دارد. در تمامی سیستمها این مشکل وجود دارد که رقیبی وجود ندارد. بدیهی است با بازشدن فضای جدید، داستان رقابت فضای جدیتری به خود میگیرد.

ناصر بزرگمهر خاطر نشان کرد: جنگ بقا برای ماندن، داستان امروز جهان است. در تمامی کشورها کسانی در این جنگ تاب میآورند که به دانایی و دانش توجه ویژهای داشته باشند. هزار سال پیش شاعر توانمند کشور ما گفت توانا بود هرکه دانا بود، این باید شعار یک ملت باشد.

وی افزود: اسلحه جهان آینده تیربار و کلاشینکف نیست؛ اسلحه جهان آینده در اختیار گرفتن ارتباطات رسانهای است. بسیاری معتقدند در جهان امروز ۶ قاره وجود دارد که قاره ششم متعلق به رسانهها است. فردا و آینده متعلق به کارخانه، شرکت، سازمان و ملتی است که قاره ششم را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند.

موسسه مطبوعاتی صمت آماده است که با رسانههای خود یاور صنعت کشور باشد.

 

برچسب: صفحه ۲ ، صنایع ، حمل‌ونقل ، آمیکو ، ارتباطات ، شماره ۲۲۰۳https://smtnews.ir/direct/23205

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |