نماد بورسی شستا کی بازگشایی می‌شود؟

شستا ۲۳ مهرماه به مجمع می‌رود و این یعنی نماد شستا در هفته آینده نیز بازگشایی نخواهد شد.

همچنین به گفته یکی از مسئولان، بازگشایی شستا بستگی به شرایط بازار دارد.

منبع: تجارت نیوز


چاپ