عرضه سهام شستا تا پایان سال۹۹ ادامه دارد

مرتضی لطفی روز یکشنبه در گفت‌وگویی افزود: درآمد سازمان تامین اجتماعی به طور متوسط در هر ماه برابر با ۱۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت عدم وصول اعتبار با کسری بودجه مواجه می‌شود؛ مخارج جاری نیز ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است که در سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی را با کسری هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: این کسری بودجه از طریق برخی از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب ۱۷ هزار میلیارد تومان (مطابق با پیش‌بینی‌ها) جبران و منابع این سازمان با اجرای برخی از طرح‌های سرمایه‌گذاری قابل رشد است.

لطفی با اشاره به قابلیت سازمان تامین اجتماعی در عرصه درآمدزایی تاکید کرد: مطابق با اصل ۴۴ قانون سازمان تامین اجتماعی درصدد واگذاری باقی سهام شستا و ورود تمامی شرکت‌ها در بازار بورس کشور است. براساس برنامه راهبردی نیز باید در ۶ صنعت (با بازدهی بالا) سرمایه‌گذاری و از پراکندگی منابع و درآمدها جلوگیری شود.

به گفته عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، از ۲۷۰ شرکت ۹۰ سازمان از شرکت‌های کم‌بازده محسوب می‌شد که در قالب واگذاری به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود.

وی ادامه داد: اقدامات سازمان تامین اجتماعی نیز در دو سال اخیر شکاف منابع و مصارف را کاهش داده است و بانک رفاه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین همراهان این سازمان در هر ماه پرداخت‌ها را محقق کرده است.

لطفی یادآور شد: در صورت عدم برنامه‌ریزی دولت به منظور پرداخت بدهی‌ها بی‌شک تامین اجتماعی در کوتاه‌مدت برای تامین منابع و هزینه‌های خدمات بهداشت و درمان و مستمری‌بگیران و... با دشواری روبه‌رو می‌شود.

وی همچنین با اشاره به خدمات سازمان تامین اجتماعی در زمینه توانبخشی و زنان و زایمان تصریح کرد: اکنون این سازمان در ۳۰ عرصه ارائه خدمات می‌کند. در دو سال اخیر بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز انجام و بخش اعظم اعتبارات طرح از طریق سازمان تامین اجتماعی تامین شده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به طرح تحول دیجیتال گفت: امروز این طرح یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان تامین اجتماعی است؛ درحال‌حاضر استفاده از مراکز بهداشت و درمان غیرمستقیم با عدم نظارت و هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجه همراه شده است و طرح نظام ارجاع (تحول دیجیتال) بیماران را به مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد.

لطفی تاکید کرد: در واقع منابع مصرفی سازمان تامین اجتماعی براساس یک تجزیه و تحلیل در قالب کاهش‌ هزینه‌ها و ترمیم درآمدها بررسی می‌شود.

 
منبع: ایرنا

چاپ