تحریم‌ها در آینه اقتصاد ایران


اقتصاد کلان ایران و اقتصاد خانواده‌های ایرانی جزو لاینفک هم هستند. با اعمال تحریم‌ها اقتصاد کلان ضربه خورد و متاسفانه با بی‌توجهی جدی مسئولان به برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با این تحریم‌ها به مردم عادی آسیب وارد شد.
فراموش نکنیم که با اعمال تحریم‌ها جیب برخی افراد پرپول شد. گرانی و افزایش تورم کنونی به‌طور اصولی نمی‌توانست تنها متوجه تحریم‌ها شود و در حال حاضر نیز برخی افراد سودجو با استفاده از رانت و تنها با سوءاستفاده از نام تحریم موجبات این افزایش تورم را فراهم می‌آورند. در شرایط اعمال تحریم‌ها متاسفانه مسئولان عزم جدی در حمایت از تولید نداشتند و همین امر موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی که بنا بر پایه اقتصاد مقاومتی و بر پایه کمک به اقتصاد کلان کشور بنا شده بودند، بدون بهره‌برداری رها شوند.
اما تحریم‌ها باعث شدند سیاست‌های اقتصادی ازجمله اقتصاد مقاومتی با منافع ملی کشور عجین‌شوند.
یکی از آثار مثبت تحریم‌ها، خودکفایی در بخش‌های مختلف است و ایران دارای ظرفیت در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی است و البته این نکته حائز اهمیت است که نباید به بهانه لغو تحریم‌ها، خودکفایی مغفول بماند.
در اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری باید با برنامه‌ریزی و نگرش دقیق بر ظرفیت هر منطقه زمینه اقتصادی آن منطقه را ایجاد کرد. در این شرایط با توجه به وضعیت کشورهای همسایه و منطقه، صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای منطقه می‌تواند اقتصاد ملی را شکوفا کند.

مهناز بهمنی / عضو کمیسیون اقتصادی


چاپ