برخورد محتاطانه با نظام بانکی بزرگترین چالش بسته سیاستی دولت

صمت: اعضای مجمع کارآفرینان ایران معتقدند، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش در بسته سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی، سیاست‌گذاری محتاطانه و با جانب احتیاط در بخش سیاست‌های پولی و بانکی است.


رئیس مجمع کارآفرینان ایران در نخستین نشست خبری این تشکل تازه تاسیس با تاکید بر اینکه اعضای این مجمع به دنبال پیاده‌سازی عملی گفتمان رهبر معظم انقلاب در موضوع «اقتصاد مقاومتی» هستند، گفت: تا زمانی که مسئله کارآفرینی و صنعتی شدن به نتیجه نرسد مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد و ما در مجمع کارآفرینان به دنبال ایجاد یک نهضت عمومی برای مدیریت کارآفرینی در کشور هستیم.
محمدرضا دیانی با مثبت ارزیابی کردن اعلام سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و همچنین گوش شنوای دولت برای دریافت نقدهای کارشناسی به این سیاست‌ها، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین چالش در این بسته سیاستی را سیاست‌گذاری محتاطانه و با اجانب احتیاط در بخش سیاست‌های پولی و بانکی دانست و با بیان اینکه سیاست‌ها در این بخش باید عمیق‌تر، جدی‌تر، جزئی‌تر و با شیب اجرایی تندتری تهیه، تدوین و ابلاغ شود، اضافه کرد: به‌طور حتم مشکلات نظام مالی کشور، سیاست‌های دولت را دچار چالش می‌کند.
وی افزود: در گام نخست دولت و مجلس باید نسبت به موضوع چالش‌های نظام مالی کشور قانع شوند و در یک تصمیم‌گیری فوق‌العاده همراه با شهامت در زمینه اصلاح نظام بانکی و پولی به نتایج مطلوب دست‌یابیم.
به گفته دیانی، این هدف که بانک‌ها را مقصر بدانیم دنبال نمی‌شود بلکه معتقدیم باید در نظام پولی و بانکی کشور به دنبال تقصیر باشیم چرا که شرایط حاکم در کشور این فرصت را به مدیران بانک‌ها چه در بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی یا دولتی می‌دهد تا در خصوص پولی که در اختیار دارند برای جذب سودهای بالا در فعالیت‌های غیر مولد (زمین، مسکن، بازرگانی و...) تصمیم‌گیری کنند یعنی اینکه تضادهای موجود (حمایت از تولید و اشتغال) به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه به کل جریان پولی و بانکی کشور مرتبط است.
رئیس مجمع کارآفرینان ایران در همین زمینه خواستار حل موضوعاتی چون افزایش سرمایه بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و طراحی سبد سود و درآمد برای بانک‌ها شد تا از این طریق میلیاردها تومان از دارایی‌ها غیر مولد و ارزش‌آفرین برای کشور آزاد شود که این موضوع منجر به کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
دیانی اتخاذ سیاست‌های محتاطانه و با شیب کند مرتبط با سیستم بانکی کشور را حرکت در بیراهه توسعه اقتصادی کشور دانست و در این خصوص با ذکر یک مثال اذعان کرد: این موضوع که بانک‌ها باید ظرف سه سال بنگاه‌های تابعه خود را واگذار کنند نشان از تصمیمات محتاطانه و کلی‌گویی برای نظام پولی کشور است درحالی‌که دوستان در دولت و بانک مرکزی می‌توانستند ابلاغ کنند که «بانک‌ها دیگر حق سرمایه‌گذاری جدید ندارند.»
وی در همین زمینه با اشاره به اینکه پژوهشکده مجلس در سه دوره مختلف بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان را دریافت تسهیلات بانکی اعلام کرده است، گفت: چنانچه منابع موردنیاز بخش تولید کشور دوباره بخواهد از طریق بانک‌ها تزریق شود به‌طور حتم به سمت تولید نمی‌رود چرا که بانک‌ها خود به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و رقیب بخش خصوصی هستند.
رئیس مجمع کارآفرینان ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نگاه سطحی دولت در خصوص بازار سرمایه، متذکر شد: چنانچه دولت و مجلس به صنعت و بخش تولید کشور اعتقاد دارد باید سبد بازار سرمایه را توسعه دهد و توسعه و تکمیل این سبد نیازمند اتخاذ سیاست‌های تشویقی است.
به گفته دیانی، درحال حاضر این سیاست مطرح می‌شود که بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از بازار سرمایه جذب کنند درحالی‌که تاکنون بررسی نشده است چرا بنگاه‌های موفق و بزرگ این بخش در زمینه جذب سرمایه از بازار سرمایه موفق نبوده‌اند!


چاپ